Video

Sharing Viet Nam: Imbalanced Sex Ratio at Birth in Viet Nam

English

On the occasion of the International Women's Day, Ms. Astrid Bant, UNFPA Representative in Viet Nam had a talk on VTC10 "Sharing Viet Nam" about the imbalanced Sex Ratio at Birth in Viet Nam, as well as the reasons behind and consequences of this issue. Please watch the video clip below.

Video: 

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên

Vietnamese

Khi một cô gái tuổi teen có khả năng, phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình thì cô ấy sẽ nhận ra được tiềm năng của mình và trở thành một tác nhân tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và quốc gia.

Video: 

Investing in Teenage girls

English

When a teenage girl has the power, the means and the information to make her own decisions in life, she is more likely to realize her full potential and become a positive force for change in her home, community and nation.

Video: 

TV talk-show on Investing in Teenage Girls

English

On World Population Day 2016, Mr. Le Bach Duong, UNFPA Team Leader on Population and Development was invited to the VTV1 live programme “Investing in Teenage Girls in Viet Nam”. The talk-show was broadcast on 11 July 2016.

Video: 

Ngày Dân số thế giới năm 2015

On the occasion of the World Population Day 11/7/2015, Ms. Ritsu Nacken, Representative a.i. in Viet Nam had interviews with VTV1 and VTC10 about the theme of the World Population Day "Vulnerable Populations in Emergencies". Ms. Nacken also talked about the dignity kit that UNFPA provided to women and girls of reproductive ages, who affected by the earthquake in Nepal in April 2015.

Click here to watch the VTV1 interview.

Click here to watch the VTC10 interview.

Vietnamese
Video Thumbnail Image: 
Video: 

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên là đầu tư cho tương lai

Vietnamese

Trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa. Ở nhiều quốc gia, một em gái khi đến tuổi dậy thì đã được gia đình và cộng đồng cho là đã sẵn sàng để kết hôn, mang thai và sinh con. Em có thể bị ép phải kết hôn sớm và bỏ học, bị ảnh hưởng tới sức khỏe do phải sinh nở trước khi cơ thể em sẵn sàng cho việc đó. Em cũng có thể không được hưởng các quyền con người. Nhưng khi các em được trao quyền, có phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình thì các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng và trở thành một tác nhân tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng động và quốc gia. Video clip này do UNFPA Việt Nam sản xuất cho Ngày dân số thế giới 2016 “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”.

Video: 

Pages