Video

09/07/2016
Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 2016 được phát vào lúc 19h00 tối 9/7/2016
12/07/2016

Trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa. Ở nhiều quốc gia, một em gái khi đến tuổi dậy thì đã được gia đình và cộng đồng cho là đã sẵn sàng để kết hôn, mang thai và sinh con. Em có thể bị ép phải kết hôn sớm và bỏ học, bị ảnh hưởng tới sức khỏe do phải sinh nở trước khi cơ thể em sẵn sàng cho việc đó. Em cũng có thể không được hưởng các quyền con người. Nhưng khi các em được trao quyền, có phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình thì các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng và trở thành một tác nhân tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng động và quốc gia. Video clip này do UNFPA Việt Nam sản xuất cho Ngày dân số thế giới 2016 “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”.

09/07/2016
Lễ mít tinh kỷ niệm ngày dân số thế giới phát trên Chuyển động 24h ngày 9/7/2016
09/07/2016
Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 2016 "Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên"
09/07/2016
World Population Celebration 2016 "Investing in Teenage Girls"
---
Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 2016 "Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên"
09/07/2016
World Population Celebration broadcast on VTV1 on 9 July 2016
---
Lễ mít tinh kỷ niệm ngày dân số thế giới phát trên Chuyển động 24h ngày 9/7/2016
09/07/2016
World Population Day Celebration in Viet Nam broadcast on VTV1 on 9 July 2016
---
Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 2016 được phát vào lúc 19h00 tối 9/7/2016
12/07/2016

Teenage girls around the world face more and greater challenges than their male counterparts. In many countries, a girl who reaches puberty is deemed by her family and community as ready for marriage, pregnancy and childbirth. She may be married off and forced to leave school. She may suffer a debilitating condition from delivering a child before her body is ready for it. She may be denied her human rights. But when a teenage girl has the power, the means and the information to make her own decisions in life, she is more likely to realize her full potential and become a positive force for change in her home, community and nation. This video clip was produced by UNFPA in Viet Nam for the World Population Day 2016 “Investing in Teenage Girls”.

19/05/2015
Một câu chuyện cảm động về những em bé gái bị gia đình bán và phải trở thành người giúp việc.
 
Watch and share these powerful stories of girls who were trafficked to work as domestic servants.
 
Video © Plan International

Pages