Calendat of event

Văn phòng đại diện tại Việt Nam
304 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 4 38 500 100
Fax: +84 4 37 265 520
Email: vietnam.office@unfpa.org
Calendat of event

Ngày Dân số Thế giới 2015 – Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai

HÀ NỘI, 10 tháng 7 năm 2015 – Trong khi toàn thế giới chuẩn bị kỷ niệm ngày Dân số thế giới - ngày 11 tháng 7, UNFPA kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái trong các cuộc xung đột và thảm họa nhân đạo.

Trong một báo cáo được công bố gần đây, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng số người bị buộc phải di dời khỏi nơi cư trú do xung đột và thảm họa đã lên tới con số kỷ lục – gần 60 triệu người tính tới thời điểm cuối năm 2014. Trong số những người bị buộc phải rời khỏi nơi cư trú, có thể nói phần lớn phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên là những người phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và rủi ro nhất do không được chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu. plus

Lễ công bố Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam cho thấy khi thanh niên được tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe có chất lượng, có công việc ổn định, được tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hà Nội, ngày 29/6/2015 - Lễ công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất về thanh niên Việt Nam đã được Bộ Nội vụ cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Báo cáo cho thấy sự quan tâm của Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh niên và các chương trình phát triển thanh niên ở Việt Nam. plus

Đối thoại chính sách “Tác động của các vấn đề dân số đến phát triển bền vững ở Việt Nam”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2015 - “Việt Nam không cần phải tiếp tục chính sách giảm mức sinh hay kiểm soát dân số nữa. Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia khác, đã đến lúc Việt Nam cần phải chuyển trọng tâm của chính sách dân số từ kiểm soát sinh sang việc lồng ghép các biến số dân số vào quá trình lập kế hoạch phát triển”, đây là nhận định của các chuyên gia tại đối thoại “Tác động của các vấn đề dân số đến phát triển bền vững ở Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBTWMTTQ) và UNFPA đồng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/6/2015. plus
MORE at video.unfpa.org

Biến đổi khí hậu và giới

MORE at video.unfpa.org