Calendat of event

Văn phòng đại diện tại Việt Nam
151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
Việt Nam
Tel: 84-4-3823 6632
Fax: 84-4-3823 2822
Email: vietnam.office@unfpa.org
Calendat of event

Latest publications

Thông điệp Ngày Quốc tế Hộ sinh, 5/5/2015

Hôm nay, nhân ngày Quốc tế Hộ sinh, chúng ta hãy đoàn kết với các hộ sinh trên toàn thế giới và cảm ơn họ vì những đóng góp lớn lao mà họ đang làm giúp cứu sống và tạo ra cuộc sống.

Bé Obada, em bé thứ 3.000 được sinh ra một cách an toàn tại phòng khám sản khoa trong trại tị nạn của người Syria ở Jordan, chính là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy sự tâm huyết và chăm sóc tận tình của các hộ sinh đã dành cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh ở đây. Kể từ khi phòng khám bắt đầu cung cấp dịch vụ đỡ đẻ vào tháng 6 năm 2013, tất cả các em bé đã được sinh ra khỏe mạnh và không có trường hợp tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.
  plus

Hội nghị định hướng chính sách dân số và phát triển tại Việt Nam

HÀ NỘI, 15/8/2014 – Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2010 và tiếp tục duy trì các mức tăng trưởng một cách ấn tượng, chính vì vậy, Việt Nam đang trên đà đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (TNK) vào năm 2015.  Tuy nhiên, vẫn còn sự khác biệt rõ rệt giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa các vùng địa lý và các nhóm dân số. Kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009 và các cuộc điều tra dân số khác cho thấy Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu dân số. Trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam hiện chỉ có hai con. Điều này cho thấy Việt Nam đã đạt dưới mức sinh thay thế, sớm hơn nhiều năm so với mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra trong Nghị quyết 47-NQ/TW “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình” ban hành ngày 22 tháng 3 năm 2005. Việc giảm tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em cũng rất ấn tượng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đạt được ở cấp quốc gia, vẫn còn sự khác biệt ở cấp địa phương. Bất bình đẳng và khác biệt đã và đang gia tăng, xuất hiện nhiều hình thức nghèo mới và nguy cơ dễ bị tổn thương, đòi hỏi phải có sự quan tâm hơn nữa trong những năm tới. plus

Thông điệp ngày Quốc tế Gia đình – 15 tháng 5 năm 2014

15 tháng 5 năm 2014 - Hai mươi năm trước đây, tại hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển tổ chức tại Cairo, Ai Cập, cộng đồng thế giới đã thừa nhận rằng gia đình cần phải được củng cố, được bảo vệ và hỗ trợ toàn diện. Vì chúng ta đang chuẩn bị cho tiến trình phát triển sau năm 2015 nên chủ đề của năm quốc tế gia đình lần thứ hai mươi "Gia đình đối với các thành tựu của các mục tiêu phát triển" là hoàn toàn phù hợp. Chủ đề này nhấn mạnh rằng khi mà các chính sách được lập kế hoạch một cách kỹ lưỡng, đảm bảo tính nhạy cảm về giới và dựa trên quyền con người thì gia đình có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển.    plus
MORE at video.unfpa.org

Biến đổi khí hậu và giới

MORE at video.unfpa.org