Calendat of event

Văn phòng đại diện tại Việt Nam
304 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 4 38 500 100
Fax: +84 4 37 265 520
Email: vietnam.office@unfpa.org
Calendat of event

Lễ công bố Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam cho thấy khi thanh niên được tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe có chất lượng, có công việc ổn định, được tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hà Nội, ngày 29/6/2015 - Lễ công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất về thanh niên Việt Nam đã được Bộ Nội vụ cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Báo cáo cho thấy sự quan tâm của Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh niên và các chương trình phát triển thanh niên ở Việt Nam. plus

Đối thoại chính sách “Tác động của các vấn đề dân số đến phát triển bền vững ở Việt Nam”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2015 - “Việt Nam không cần phải tiếp tục chính sách giảm mức sinh hay kiểm soát dân số nữa. Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia khác, đã đến lúc Việt Nam cần phải chuyển trọng tâm của chính sách dân số từ kiểm soát sinh sang việc lồng ghép các biến số dân số vào quá trình lập kế hoạch phát triển”, đây là nhận định của các chuyên gia tại đối thoại “Tác động của các vấn đề dân số đến phát triển bền vững ở Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBTWMTTQ) và UNFPA đồng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/6/2015. plus

Nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc: Đã tới lúc cần tập trung ưu tiên tới vấn đề quyền con người cho tất cả mọi người, cho các thế hệ hiện tại và tương lai

LIÊN HỢP QUỐC, ngày 20 tháng 5, 2015 (IPS) – Với sự kiện thành lập Liên Hợp Quốc (LHQ) cách đây bảy mươi năm, tất cả các quốc gia đã một lần nữa khẳng định sự tin tưởng của mình vào các quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị vốn có của con người, vào các quyền bình đẳng giữa nam và nữ và quyền bình đẳng giữa các quốc gia không phân biệt lớn nhỏ. plus
MORE at video.unfpa.org

Biến đổi khí hậu và giới

MORE at video.unfpa.org