Calendat of event

Văn phòng đại diện tại Việt Nam
151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
Việt Nam
Tel: 84-4-3823 6632
Fax: 84-4-3823 2822
Email: vietnam.office@unfpa.org
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số - đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật về dân số của Việt Nam

Hà Nội, 24 tháng 9 năm 2013 - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số của Việt Nam do Tổng cụ DS-KHHGĐ tổ chức đã diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Hội nghị là cơ hội quý báu để các đại biểu cùng nhau thảo luận những bài học và kinh nghiệm trong nước và quốc tế nhằm đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh dân số của Việt Nam cũng như định hướng cho việc xây dựng Luật Dân số. - See more at: http://vietnam.unfpa.org/public/lang/vi/pid/15236#sthash.nOEATlxy.dpuf
Hà Nội, 24 tháng 9 năm 2013 - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số của Việt Nam do Tổng cụ DS-KHHGĐ tổ chức đã diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Hội nghị là cơ hội quý báu để các đại biểu cùng nhau thảo luận những bài học và kinh nghiệm trong nước và quốc tế nhằm đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh dân số của Việt Nam cũng như định hướng cho việc xây dựng Luật Dân số. plus

Giải quyết thách thức và tận dụng cơ hội là giải pháp tốt nhất để thành công vì dân số Việt Nam đang già hóa một cách nhanh chóng.

Hà Nội, ngày 25/9/2013 – Thế giới đang già hóa nhanh chóng. Trong 10 năm tới, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ vượt qua con số 1 tỷ người. Già hóa dân số mang lại nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức phát sinh. Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Già hóa dân số” được tổ chức ngày hôm nay, Lãnh đạo Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhấn mạnh: Để giải quyết những thách thức và tận dụng các cơ hội của thời kỳ già hóa dân số, chúng ta cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo đưa vấn đề già hóa và nhu cầu của người cao tuổi vào tất cả các chương trình và chính sách phát triển quốc gia. plus

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 lần đầu tiên ở Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng các chính sách và chương trình dự trên bằng chứng


HÀ NỘI, 23 tháng 9 năm 2013 - Tại hội thảo hoàn thiện Phương án và Bảng hỏi Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Trưởng đại diện UNFPA nhấn mạnh: Điều tra là một sự kiện hết sức quan trọng giúp Việt Nam xây dựng các chương trình và chính sách dựa trên bằng chứng cấp trung ương và địa phương. plus
MORE at video.unfpa.org

Biến đổi khí hậu và giới

MORE at video.unfpa.org