Calendat of event

Văn phòng đại diện tại Việt Nam
151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
Việt Nam
Tel: 84-4-3823 6632
Fax: 84-4-3823 2822
Email: vietnam.office@unfpa.org
Thông điệp ngày Quốc tế Gia đình – 15 tháng 5 năm 2014

15 tháng 5 năm 2014 - Hai mươi năm trước đây, tại hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển tổ chức tại Cairo, Ai Cập, cộng đồng thế giới đã thừa nhận rằng gia đình cần phải được củng cố, được bảo vệ và hỗ trợ toàn diện. Vì chúng ta đang chuẩn bị cho tiến trình phát triển sau năm 2015 nên chủ đề của năm quốc tế gia đình lần thứ hai mươi "Gia đình đối với các thành tựu của các mục tiêu phát triển" là hoàn toàn phù hợp. Chủ đề này nhấn mạnh rằng khi mà các chính sách được lập kế hoạch một cách kỹ lưỡng, đảm bảo tính nhạy cảm về giới và dựa trên quyền con người thì gia đình có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển.    plus

Thông điệp ngày quốc tế Hộ sinh năm 2014

5 tháng 5 năm 2014 - Trên toàn thế giới, tỷ lệ chết mẹ đã giảm gần một nửa trong vòng hai thập kỷ qua. Cũng trong thời giản này, số ca sinh có sự trợ giúp của hộ sinh có kỹ năng đã tăng 15 phần trăm. Cứ ba ca sinh nở trên toàn thế giới thì có hai ca sinh được cán bộ y tế có kỹ năng hộ sinh trợ giúp. Chỉ còn 600 ngày nữa là đến thời điểm phải đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), chúng ta cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc nhân rộng các mô hình can thiệp hiệu quả về đào tạo hộ sinh và cán bộ y tế có kỹ năng hộ sinh. Việc đầu tư này là hết sức cần thiết nhằm tăng cường nhiều nỗ lực hơn nữa để cải thiện sức khỏe bà mẹ và đạt được MDG5 - một trong các mục tiêu đang bị tụt hậu.   plus

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số - đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật về dân số của Việt Nam

Hà Nội, 24 tháng 9 năm 2013 - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số của Việt Nam do Tổng cụ DS-KHHGĐ tổ chức đã diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Hội nghị là cơ hội quý báu để các đại biểu cùng nhau thảo luận những bài học và kinh nghiệm trong nước và quốc tế nhằm đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh dân số của Việt Nam cũng như định hướng cho việc xây dựng Luật Dân số. - See more at: http://vietnam.unfpa.org/public/lang/vi/pid/15236#sthash.nOEATlxy.dpuf
Hà Nội, 24 tháng 9 năm 2013 - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số của Việt Nam do Tổng cụ DS-KHHGĐ tổ chức đã diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Hội nghị là cơ hội quý báu để các đại biểu cùng nhau thảo luận những bài học và kinh nghiệm trong nước và quốc tế nhằm đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh dân số của Việt Nam cũng như định hướng cho việc xây dựng Luật Dân số. plus
MORE at video.unfpa.org

Biến đổi khí hậu và giới

MORE at video.unfpa.org