Đề xuất hoạt động/ dự án

Đề xuất hoạt động/ dự án

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cần thanh lý 1 xe Toyota Prado GX đã qua sử dụng từ 2006 (xe 8 chỗ ngồi, màu trắng, dung tích 2986cc, số sàn, sản xuất tại Nhật Bản)

Request for proposal (RFP) for conducting a needs assessment and developing a strategy for a Fatherhood Programme – preventing men’s violence against women in Viet Nam (Reference No: RFP#UNFPA/VNM/16/06)