Đề xuất hoạt động/ dự án

Đề xuất hoạt động/ dự án

Request for proposal (RFP) for conducting a baseline study on public awareness on violence against women and girls in Quang Ninh province, Viet Nam

(Reference No: RFP#UNFPA/VNM/17/02)

Request for proposal (RFP) for designing a Fatherhood Programme – preventing men’s violence against women in Viet Nam
(Reference No: RFP#UNFPA/VNM/17/01)

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cần thanh lý 1 xe Toyota Prado GX đã qua sử dụng từ 2006 (xe 8 chỗ ngồi, màu trắng, dung tích 2986cc, số sàn, sản xuất tại Nhật Bản)

Request for proposal (RFP) for conducting a needs assessment and developing a strategy for a Fatherhood Programme – preventing men’s violence against women in Viet Nam (Reference No: RFP#UNFPA/VNM/16/06)