Thông cáo báo chí

UNFPA thương tiếc trước sự ra đi của Giám đốc Điều hành UNFPA toàn cầu

6 Tháng 6 2017

UNITED NATIONS— With profound sadness, UNFPA, the United Nations Population Fund, announces that its Executive Director, Dr. Babatunde Osotimehin, passed away suddenly at his home last night.  He was 68 years old.

“This is a devastating loss for UNFPA and for the people, especially women, girls and youth, he dedicated his life to serving, starting from when he became a doctor in Nigeria. UNFPA expresses its deep sympathy to his family and prays that they have the fortitude to bear this great loss,” said UNFPA management.  

“Dr. Osotimehin was bold and never afraid of a challenge and his strong leadership helped keep the health and rights of the world’s women and girls high on the global agenda. He understood that the world’s 1.8 billion young people are truly its greatest hope for the future.”

UNFPA is dedicated to continuing Dr. Osotimehin’s grand vision for women and young people and will continue to stand up for the human rights and dignity of everyone, particularly the most vulnerable adolescent girls.

He vigorously championed three major transformative goals of zero preventable maternal deaths, zero unmet demand for family planning and the elimination of harmful practices against women and girls. UNFPA urges all to honour his legacy by rallying around those global goals.

Dr. Osotimehin, a physician and public health expert, became UNFPA’s fourth Executive Director on 1 January 2011, with the rank of United Nations Under-Secretary-General.

Before this appointment, Dr. Osotimehin was Nigeria’s Minister of Health. Prior to that, he was Director-General of the National Agency for the Control of AIDS, which coordinated HIV and AIDS work in Nigeria.
 
Dr. Osotimehin qualified as a doctor from the University of Ibadan, Nigeria, in 1972, and went to the University of Birmingham, England, where he got a doctorate in medicine in 1979. He was appointed Professor at the University of Ibadan in 1980 and headed the Department of Clinical Pathology before being elected Provost of the College of Medicine in 1990. Dr. Osotimehin received the Nigerian national honour of Officer of the Order of the Niger in December 2005. He led several councils, including in the World Economic Forum.

He was married, had five children and several grandchildren.

- See more at: http://www.unfpa.org/press/unfpa-mourns-passing-executive-director#sthas...

UNITED NATIONS— With profound sadness, UNFPA, the United Nations Population Fund, announces that its Executive Director, Dr. Babatunde Osotimehin, passed away suddenly at his home last night.  He was 68 years old.

“This is a devastating loss for UNFPA and for the people, especially women, girls and youth, he dedicated his life to serving, starting from when he became a doctor in Nigeria. UNFPA expresses its deep sympathy to his family and prays that they have the fortitude to bear this great loss,” said UNFPA management.  

“Dr. Osotimehin was bold and never afraid of a challenge and his strong leadership helped keep the health and rights of the world’s women and girls high on the global agenda. He understood that the world’s 1.8 billion young people are truly its greatest hope for the future.”

UNFPA is dedicated to continuing Dr. Osotimehin’s grand vision for women and young people and will continue to stand up for the human rights and dignity of everyone, particularly the most vulnerable adolescent girls.

He vigorously championed three major transformative goals of zero preventable maternal deaths, zero unmet demand for family planning and the elimination of harmful practices against women and girls. UNFPA urges all to honour his legacy by rallying around those global goals.

Dr. Osotimehin, a physician and public health expert, became UNFPA’s fourth Executive Director on 1 January 2011, with the rank of United Nations Under-Secretary-General.

Before this appointment, Dr. Osotimehin was Nigeria’s Minister of Health. Prior to that, he was Director-General of the National Agency for the Control of AIDS, which coordinated HIV and AIDS work in Nigeria.
 
Dr. Osotimehin qualified as a doctor from the University of Ibadan, Nigeria, in 1972, and went to the University of Birmingham, England, where he got a doctorate in medicine in 1979. He was appointed Professor at the University of Ibadan in 1980 and headed the Department of Clinical Pathology before being elected Provost of the College of Medicine in 1990. Dr. Osotimehin received the Nigerian national honour of Officer of the Order of the Niger in December 2005. He led several councils, including in the World Economic Forum.

He was married, had five children and several grandchildren.

- See more at: http://www.unfpa.org/press/unfpa-mourns-passing-executive-director#sthas...

LIÊN HỢP QUỐC, New York, Ngày 5 tháng 6 năm  2017—Với sự tiếc thương sâu sắc, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), thông báo Giám đốc Điều hành UNFPA, Tiến sĩ Babatunde Osotimehin đã đột ngột qua đời tại nhà riêng đêm hôm qua, hưởng thọ 68 tuổi.

"Đây là một tổn thất nghiêm trọng cho UNFPA và cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và thanh thiếu niên, những người ông đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ, từ khi ông là bác sĩ ở Nigeria. UNFPA bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với gia đình ông và cầu nguyện người thân của ông vượt qua được nỗi đau, tổn thất lớn lao này. "

"Tiến sĩ Osotimehin đã dũng cảm, đương đầu với mọi thách thức.  Sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông đã giúp cho vấn đề sức khoẻ và quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới luôn là một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự toàn cầu. Ông đã hiểu rằng 1,8 tỷ thanh thiếu niên trên thế giới thực sự là niềm hy vọng lớn nhất cho tương lai. "

UNFPA cam kết tiếp tục mở rộng tầm nhìn của Tiến sĩ Osotimehin đối với phụ nữ và thanh thiếu niên và sẽ tiếp tục đứng lên vì nhân quyền và phẩm giá của mọi người, đặc biệt là các trẻ em gái vị thành niên - nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất.

Ông đã mạnh mẽ bảo vệ ba mục tiêu chuyển đổi quan trọng: Không có tử vong mẹ, đáp ứng tất cả các nhu cầu về kế hoạch hóa gia đình và xóa bỏ các hành vi có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái. UNFPA kêu gọi mọi người tôn vinh di sản của ông bằng cách cùng nhau đạt được các mục tiêu toàn cầu nêu trên.

Tiến sĩ Osotimehin, người bác sĩ, chuyên gia về sức khoẻ cộng đồng, đã trở thành Giám đốc Điều hành thứ 4 của UNFPA vào ngày 1 tháng 1 năm 2011, với chức vụ Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Trước khi ở vị trí này, Tiến sĩ Osotimehin là Bộ trưởng Y tế Nigeria. Và trước đó, ông là Tổng giám đốc Cơ quan Kiểm soát AIDS Quốc gia có chức năng điều phối công tác phòng chống HIV/AIDS ở Nigeria.

Tiến sĩ Osotimehin tốt nghiệp Bác sĩ tại Trường đại học Ibadan, Nigeria vào năm 1972, và đã nhận bằng Tiến sĩ Y khoa tại Trường đại học Birmingham, Nước Anh năm 1979. Ông được bổ nhiệm làm Giáo sư tại Trường đại học Ibadan năm 1980, là Trưởng Khoa Bệnh học Lâm sàng trước khi được bầu làm Hiệu trưởng của Trường đại học Dược vào năm 1990. Tiến sĩ Osotimehin đã được Bộ Tư pháp Nigeria công nhận là Công chức Danh dự cấp Quốc gia vào tháng 12 năm 2005. Ông đã chủ trì nhiều hội đồng, hội nghị, trong đó có Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ông đã lập gia đình, có năm người con và một số cháu.