Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên

  • Published on: 09/07/2016
  • Khi một cô gái tuổi teen có khả năng, phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình thì cô ấy sẽ nhận ra được tiềm năng của mình và trở thành một tác nhân tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và quốc gia.