Điều tra quốc gia đầu tiên về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam

  • Published on: 23/08/2016
  • Năm 2010, lần đầu tiên Tổng cục Thống kê, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, bao gồm UNFPA, tiến hành cuộc điều tra quốc gia đầu tiên về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam. Kết quả từ cuộc điều tra đã làm thức tỉnh xã hội Việt Nam và giúp nhiều phụ nữ nhận ra rằng không chỉ có họ mà còn nhiều phụ nữ khác đang phải chịu bạo lực từ chính người chồng của mình.