Video

10 tuổi: Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi này như thế nào

Vietnamese

Báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2016 của UNFPA, với tiêu đề "10 tuổi: Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi này như thế nào" cho thấy tương lai của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta đầu tư và hỗ trợ cho 60 triệu trẻ em gái 10 tuổi hiện nay như thế nào. 10 tuổi là cột mốc hết sức quan trọng đối với trẻ em gái bởi đây là thời kỳ các em bắt đầu bước vào tuổi dậy thì và sẽ trở thành người phụ nữ trưởng thành vào năm 2030 - thời hạn mà chúng ta phải đạt được Các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững. Video này chia sẻ 10 câu chuyện của 10 bé gái 10 tuổi trên khắp thế giới về ước mơ và hoài bão trong tương lai. Video do UNFPA tại Việt Nam sản xuất nhân dịp công bố Báo cáo Tình trạng dân số thế giới 2016.

Video: 

10: How our future depends on a girl at this decisive age

English

UNFPA flagship State of World Population 2016 ‘10: How our future depends on a girl at this decisive age’ shows how our shared future will be shaped by how we support the world’s 60 million 10-year-old girls today, and as they move to adolescence and on to adulthood throughout the era of the 2030 Global Goals for Sustainable Development. This video features ten stories of ten 10-year-old girls in the world about their wishes and dreams for the future. The video is produced by UNFPA in Viet Nam for the launch of the report in Viet Nam.

Video: 

Điều tra quốc gia đầu tiên về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam

Vietnamese

Năm 2010, lần đầu tiên Tổng cục Thống kê, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, bao gồm UNFPA, tiến hành cuộc điều tra quốc gia đầu tiên về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam. Kết quả từ cuộc điều tra đã làm thức tỉnh xã hội Việt Nam và giúp nhiều phụ nữ nhận ra rằng không chỉ có họ mà còn nhiều phụ nữ khác đang phải chịu bạo lực từ chính người chồng của mình.

Video: 

The first-ever National Study on Violence Against Women in Viet Nam

English

In 2010, in Viet Nam, the General Statistics Office of Viet Nam conducted the first-ever national study on Violence Against Women, with active support from international organizations, including the United Nations Population Fund in Viet Nam. The results from the study awakened Vietnamese society and helped many women realize that they were not alone, that many others have suffered from domestic violence committed by their husbands.

Video: 

Sharing Viet Nam: Imbalanced Sex Ratio at Birth in Viet Nam

English

On the occasion of the International Women's Day, Ms. Astrid Bant, UNFPA Representative in Viet Nam had a talk on VTC10 "Sharing Viet Nam" about the imbalanced Sex Ratio at Birth in Viet Nam, as well as the reasons behind and consequences of this issue. Please watch the video clip below.

Video: 

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên

Vietnamese

Khi một cô gái tuổi teen có khả năng, phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình thì cô ấy sẽ nhận ra được tiềm năng của mình và trở thành một tác nhân tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và quốc gia.

Video: 

Investing in Teenage girls

English

When a teenage girl has the power, the means and the information to make her own decisions in life, she is more likely to realize her full potential and become a positive force for change in her home, community and nation.

Video: 

Pages