World Population Day 2016 on VTV1

  • Published on: 09/07/2016
  • World Population Celebration broadcast on VTV1 on 9 July 2016
    ---
    Lễ mít tinh kỷ niệm ngày dân số thế giới phát trên Chuyển động 24h ngày 9/7/2016