Vídeo

14/07/2020

Video dạn infographic về kết quả điều tra quốc gia vê bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019.

14/07/2020

This is the animated info-graphic video about key results of the national study on violence against women in Viet Nam in 2019.

02/05/2020

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng bạo lực trên cơ sở giới vẫn xảy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Bạo lực trên cơ sở giới là một trong những vi phạm quyền con người phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Vấn đề này không có ranh giới xã hội, kinh tế hoặc quốc gia. Một phần ba phụ nữ trên toàn cầu đã trải qua một số hình thức bạo lực, lạm dụng thể chất hoặc tinh thần, tình dục hoặc kinh tế tại một số thời điểm trong cuộc đời của họ. Tại Việt Nam, Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với Phụ nữ, do Tổng cục Thống kê thực hiện, dưới sự điều phối của UNFPA tại Việt Nam năm 2010, cho thấy 58% phụ nữ đã từng kết hôn đã trải qua ít nhất một trong ba hình thức bạo lực (thể chất, tinh thần hoặc tình dục) tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Khoảng 50% nạn nhân đã không nói cho ai biết về bạo lực mà họ phải chịu đựng và 87% không tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ công.

Trong những tuần qua khi áp lực kinh tế và xã hội và nỗi sợ hãi tăng lên liên quan đến dịch bệnh Covid-19, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng khủng khiếp của bạo lực gia đình trên toàn cầu. Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đã chia sẻ phỏng viên VTC10 về vấn đề này vào ngày 2/5/2020.

02/05/2020

Despite many efforts, gender-based violence is still a problem everywhere every day, including Viet Nam and remains one of the most pervasive human rights violations in the world today. It knows no social, economic or national boundaries. One in three women globally has experienced some form of violence, physical or mental, sexual or economic abuse at some points in their lives. Here in Viet Nam, the National Study on Domestic Violence against Women, released by the General Statistics Office, under the coordination of UNFPA in Viet Nam in 2010, showed that 58 per cent of ever-married women had experienced at least one of three forms of violence (physical, mental or sexual) at some point in their lives. Approximately 50% of victims did not tell anyone about the violence they endured, and 87% did not seek help from public services.

Over the past weeks as economic and social pressures and fear have grown in relation to #COVID19, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. Ms. Naomi Kitahara, UNFPA Representative in Viet Nam explains how this can be done to address this issue in this in-depth interview with VTC10 reporter on 2 May 2020.

29/04/2020

Mỗi ngày, vẫn còn có nhiều phụ nữ phải đối mặt với những hành vi bạo lực.

Mỗi ngày, vẫn còn có nhiều trẻ em (gái) phải đối mặt với những hành vi xâm hại.

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực hoặc chứng kiến hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Đừng để sợ hãi nhấn chìm bạn Hãy lên tiếng hoặc tìm cách trốn thoát.

Gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng miễn phí 18001769!

Với sự hỗ trợ của UNFPA, tổng đài Đường dây nóng miễn phí 1800 1769 được sử dụng để tiếp nhận thông tin, báo cáo các ca bạo lực giới để có biện pháp ứng phó kịp thời và cung cấp tư vấn qua điện thoại trong các vấn đề về bạo lực trên cơ sở giới. UNFPA có kế hoạch mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với bạo lực trên cơ sở giới trong giai đoạn dịch Covid-19 và những giai đoạn tiếp theo để hỗ trợ Việt Nam xây dựng xã hội công bằng giữa phụ nữ và nam giới.

29/04/2020

Everyday, many women still face multiple forms of violence.

Everyday, many girls still experience sexual abuse.

If you are at risk of being assaulted, or have been assaulted. If you witness violence against women and girls at home or in public.

Don’t be afraid. Let’s break the silence.

Speak up for yourself or find a way to escape Call us at toll-free hotline 18001769!

Under UNFPA’s support, the toll free hotline 1800 1769 is operational to receive information on incidents of GBV for urgent response and online counselling on matters of GBV. UNFPA plans to expand its scope of work in GBV in #Covid19 and beyond, to help Viet Nam realize an equitable society between women and men.

22/04/2020

Bảo vệ nhóm dân số dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ có thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh trong thời kỳ dịch bệnh #COVID19: Vai trò then chốt của UNFPA.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đã có buổi trò chuyện với biên tập viên truyền hình VTC10 về chủ đề này.

22/04/2020

Protecting the most vulnerable, including pregnant women and new mothers and their babies, from #COVID19 is crucial.

Ms Naomi Kitahara, UNFPA Representative in Viet Nam explains how this can be done in this informative, in-depth interview with VTC10 "Sharing Viet Nam"

10/04/2020

"Hôm nay, tôi có một thông điệp cho những người trẻ tuổi: bạn không phải là bất khả chiến bại. Virus này có thể làm bạn ốm phải nhập viện trong nhiều tuần hoặc thậm chí lấy đi cuộc sống của bạn." - Tổng giám đốc tổ chức Y tế thế giới gửi thông điệp tới thanh niên về #COVID19.

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn video clip do các bạn trẻ thuộc câu lạc bộ người điếc ở Đắc Lắc xây dựng giúp chuyển tải thông điệp này qua ngôn ngữ ký hiệu.

Video được thực hiện dựa trên Bài hát "Việt Nam Ơi! Đánh Bay COVID!” của tác giả Minh Beta

Thông tin chính thức về Bài Hát:

Facebook: https://www.facebook.com/MinhBetaVN

Youtube: https://www.youtube.com/user/betaminh

10/04/2020

Today, I have a message for young people: you are not invincible. This virus could put you in hospital for weeks, or even kill you." - WHO Director-General warned young people against complacency in the #COVID19 pandemic.

--

The video's music: The song "Việt Nam ơi, đánh bay Covid!" by Minh Beta

Official information about Song:

Facebook: https://www.facebook.com/MinhBetaVN
Youtube: https://www.youtube.com/user/betaminh

Pages