Thông cáo báo chí

Lễ công bố Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam

30 Tháng 6 2015

Hà Nội, ngày 29/6/2015 - Lễ công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất về thanh niên Việt Nam đã được Bộ Nội vụ cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Báo cáo cho thấy sự quan tâm của Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh niên và các chương trình phát triển thanh niên ở Việt Nam.

Theo kết quả Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2014, Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" với tỷ lệ thanh niên cao nhất trong lịch sử, thanh niên chiếm gần một phần ba dân số cả nước. Đây là cơ hội thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo rằng, tất cả mọi người trẻ đều được quan tâm, được giáo dục, được chăm sóc sức khỏe và được hỗ trợ để phát huy hết tiềm năng của mình.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố báo cáo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: "Chăm lo, bồi dưỡng thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước". 

Báo cáo tập trung phân tích thực trạng của thanh niên trong các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm, chăm sóc sức khỏe và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách thuộc các lĩnh vực này. Báo cáo cung cấp bằng chứng cho việc xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên sau năm 2015, sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005, chiến lược và các chính sách liên quan đến phát triển thanh niên Việt Nam ở cấp quốc gia và các địa phương.

Báo cáo cho thấy, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong việc giúp cho thanh niên, đặc biệt các nhóm thanh niên yếu thế, được tiếp cận giáo dục và đào tạo có chất lượng, có công việc ổn định, được chăm sóc sức khỏe và được tham gia vào quá trình xây dựng chính sách có liên quan tới cuộc sống của thanh niên.

 

Bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu: "Nếu chúng ta không đầu tư cho giới trẻ ngay từ bây giờ thì sẽ tạo ra một xã hội không có sự tham gia của người trẻ tuổi. Chúng ta cần xem xét các chính sách có tác động tới thanh thiếu niên ở tất cả các cấp và xây dựng các giải pháp liên ngành. Những giải pháp này phải được đầu tư nguồn lực đầy đủ và có cơ chế đảm bảo trách nhiệm giải trình để các chương trình và chính sách dành cho thanh thiếu niên được thực hiện hiệu quả". 

Thanh niên là trung tâm của chương trình phát triển tương lai. Bảo vệ quyền lợi và đầu tư cho tương lai của giới trẻ bằng cách giúp người trẻ được tiếp cận giáo dục có chất lượng, việc làm ổn định, nâng cao kỹ năng sống, tiếp cận dịch vụ và thông tin chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục giới tính toàn diện (chú trọng bình đẳng giới) là điều cần thiết cho sự phát triển của giới trẻ, gia đình, cộng đồng và của đất nước.