Bạn đang ở đây

Lịch trình sự kiện

Các sự kiện đã tổ chức
World Population Day 2018

11 Tháng 7 2018 - 11 Tháng 7 2018

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội

Ngày Dân số Thế giới 2018

Kế hoạch hóa gia đình là quyền con người

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2018, UNFPA và Chính phủ Việt Nam sẽ đồng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Hà Nội.

Chi tiết

15 Tháng 11 2016 - 25 Tháng 12 2016

Nation-wide

Tháng hành động quốc gia vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Bấm tại đây để tải các hoạt động chính của Chiến dịch quốc gia về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Chi tiết

12 Tháng 8 2016 - 12 Tháng 8 2016

Ha Noi

The Road to 2030: Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Production and Consumption

The Road to 2030: Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Production and Consumption

Chi tiết

Trang