Bạn đang ở đây

Sự kiện

Lịch trình sự kiện

Các sự kiện đã tổ chức

9 Tháng 7 2016 - 9 Tháng 7 2016

Ha Noi

Investing in Young People

World Population Day 2016 “Investing in Teenage Girls”

Time:    Saturday, 9 July 2016, from 7.30am to 10.30am
Venue:  National Exhibition Construction Center, Ha Noi

Chi tiết

Trang