Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 1 Tháng 4 2020
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, hoạt động xây dựng Đề án thí điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục thân thiện vị thành niên/thanh niên cần được thực hiện. Do vậy, chúng tôi đang... Đọc thêm
Duty station: Tỉnh Quảng Ninh
Closing date: 27 Tháng 2 2020
Theo Kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt của Dự án VNM09U31 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam hỗ trợ cho Trung tâm Công tác Xã hôi Quảng Ninh thực hiện dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh”; trong đó có hoạt động tuyển dụng... Đọc thêm
Duty station: Tỉnh Quảng Ninh
Closing date: 27 Tháng 2 2020
Theo Kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt của Dự án VNM09U31 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam hỗ trợ cho Trung tâm Công tác Xã hôi Quảng Ninh thực hiện dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh”; trong đó có hoạt động  tuyển dụng... Đọc thêm

Trang