Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hà Nội
Closing date: 17 Tháng 9 2018
Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp rà soát chương trình giáo dục SKSS/SKTD/HIV đã triển khai, đồng thời xây dựng Chương trình tự học về giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 17 Tháng 9 2018
Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng, vận hành thử nghiệm website Chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến cho người học tại các cơ sở giáo dục nghề... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 15 Tháng 9 2018
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) để thực hiện dự án: “Tăng cường dự phòng và ứng phó với bạo... Đọc thêm

Trang