Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 22 Tháng 8 2019
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2019 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, hoạt động xây dựng Khung giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cần được thực hiện. Do vậy, chúng tôi đang cần... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 20 Tháng 6 2019
Theo Kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt, Dự án VNM9P02 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam hỗ trợ cho Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 12 Tháng 6 2019
Theo Kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt của Dự án VNM9P06 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam và Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ cho Trung Tâm Công Tác Xã Hội tại Quảng Ninh thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt... Đọc thêm

Trang