Bạn đang ở đây

Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam kính mời các nhà thầu cung cấp báo giá cho các lô thiết bị được miêu tả trong yêu cầu báo giá đính kèm. Gói thầu này mở rộng rãi cho tất cả các công ty có tư cách pháp nhân hợp pháp và có khả năng cung ứng thiết bị tại Việt Nam.

  • Lô 1: Thiết bị văn phòng, đồ dùng nhà bếp và vật dụng khác
  • 2: Thiết bị công nghệ thông tin
  • 3: Thiết bị điện tử, điện lạnh
  • Lô 4: Camera an ninh
  • Lô 5: Thiết bị an ninh

Nếu Quý Công ty quan tâm tới gói thầu này, xin hãy gửi cho chúng tôi báo giá tốt nhất.

 

Thông tin chi tiết tài liệu mời thầu được đăng tải trên trang mua bán toàn cầu của Liên Hợp Quốc (United Nations Global Market - UNGM) tại https://www.ungm.org/Public/Notice/173971

 

Mọi thắc mắc liên quan đến quá trình đấu thầu hoặc tài liệu mời thầu, vui lòng liên hệ:

 

Nguyễn Minh Hà

Văn phòng UNFPA Việt Nam

304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam

Email: mnguyen@unfpa.org

 

 

Hạn chót nộp hồ sơ: 

 

15h00 Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022