Bạn đang ở đây

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) cho gói thầu nêu trên.

 

Mời bạn đọc các tài liệu đi kèm: 

  • Hồ sơ mời thầu số RFQ#UNFPA/VNM/22/11
  • Phụ lục II-Điều khoản công việc
  • Phụ lục III-Tiêu chí đánh giá hồ sơ kỹ thuật
  • Phụ lục IV-Mẫu chào giá

Báo giá (gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) xin gửi qua email tới địa chỉ duy nhất tại vbidtender@unfpa.org

 

Trên tiêu đề email sẽ ghi như sau: “RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/22/11–[TÊN CÔNG TY]

 

Nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến gói thầu này, xin hãy gửi email tới:

Chị Nguyễn Minh Hà

Trợ lý hành chính/tài chính

UNFPA Viet Nam

Email: mnguyen@unfpa.org

 

Hạn nộp hồ sơ: 

 

10h00 (Giờ Hà Nội, GMT+7) ngày Thứ Sáu 07/10/2022