Bạn đang ở đây

Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) kính mời các nhà thầu là các công ty/tổ chức trong nước tham gia chào giá cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại di động mệnh giá 50.000 đồng cho 4.000 khách hàng mới đăng ký sử dụng ứng dụng MCH247 ở 4 tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Sơn La.

  

Báo giá chào bằng tiền Việt Nam Đồng (VND) và bao gồm tất cả các loại phí, thuế liên quan.    

 

UNFPA sẽ thanh toán trong vòng 30 ngày qua chuyển khoản ngân hàng sau khi nghiệm thu dịch vụ đạt yêu cầu và nhận đủ chứng từ kèm hóa đơn VAT.

 

Chi tiết xem thêm trong yêu cầu mua sắm đính kèm.

 

Xin mời gửi báo giá bằng tiếng Anh (được ký/đóng dấu) tới địa chỉ email sau:

Nguyễn Minh Hà

Trợ lý hành chính/tài chính

UNFPA Viet Nam

Email: mnguyen@unfpa.org

 

Hạn chót nộp hồ sơ: 

 

12h00 sáng ngày Thứ Hai 21 tháng 3 năm 2022