Tư vấn trong nước

Ba (03) chuyên gia trong nước xây dựng báo cáo đánh giá chính sách và các dịch vụ liên quan đến bạo lực giới trong hoạt động mại dâm nhằm phục vụ cho báo cáo đánh giá tác động dự án xây dựng Luật về mại dâm

20 Tháng 6 2019

Hanoi, Viet Nam

Theo Kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt, Dự án VNM9P02 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam hỗ trợ cho Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề liên quan đến mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người” cần tuyển 3 chuyên gia trong nước xây dựng báo cáo đánh giá chính sách và các dịch vụ liên quan đến bạo lực giới trong hoạt động mại dâm nhằm phục vụ cho báo cáo đánh giá tác động dự án xây dựng Luật về mại dâm.

 

Đọc thêm: Điều khoản tham chiếu

Ứng cử viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ ghi rõ “Tên vị trí cần tuyển – Dự án VNM9P02”. Hồ sơ gồm có:

  1. Lý lịch khoa học;
  2. Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo)

Bằng 1 trong 2 hình thức sau:

Gửi phong bì dán kín, gửi về địa chỉ:
 

Nguyễn Thị Lan Anh, P.111, tầng 11, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, số 3, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
 

Hoặc email: ntlananh93@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 5 giờ chiều ngày 20/6/2019