Tư vấn trong nước

Three (03) National Expert support the Central Centre for Youth and Adolescent developing communication material and training for key youth on SRH, HIV/AIDS, GBV and drug prevention

5 Tháng 5 2021

Hanoi, Viet Nam

Tuyển ba (03) tư vấn cá nhân hỗ trợ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương truyền thông cho thanh niên sau cai nghiện về chăm sóc SKSS/SKTD, HIV/AIDS, ma túy năm 2021.

 

Thực hiện cam kết của Chính phủ Nhật Bản tài trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên" giai đoạn 2017-2021 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ nhằm hỗ trợ thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19.

 

Theo Kế hoạch năm 2021 của Dự án VNM9P04, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tuyển ba (03) chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ phát triển tài liệu truyền thông và giảng dạy cho thanh niên nòng cốt về chăm sóc SKSS/SKTD, HIV/AIDS, bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống ma túy.

 

Đọc thêm: Điều khoản tham chiếu tiếng Việt

 

Hồ sơ gồm có:

  1. Lý lịch khoa học;
  2. Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo)

Ứng cử viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Trung tâm  Thanh thiếu niên Trung ương trước ngày 5/5/2021. Hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia trong nước hỗ trợ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương truyền thông cho thanh niên sau cai nghiện về chăm sóc SKSS/SKTD, HIV/AIDS, ma túy năm 2021”.

 

Hồ sơ gửi về:

Địa chỉ: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương. Địa chỉ: số 3 Nguyễn Quý  Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Hoặc qua địa chỉ E-mail: dthuy2595@gmail.com

Người liên hệ: Đoàn Thị Thủy

Điện thoại: 0869.056.555

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 5/5/2021