Video

23/08/2016

Năm 2010, lần đầu tiên Tổng cục Thống kê, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, bao gồm UNFPA, tiến hành cuộc điều tra quốc gia đầu tiên về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam. Kết quả từ cuộc điều tra đã làm thức tỉnh xã hội Việt Nam và giúp nhiều phụ nữ nhận ra rằng không chỉ có họ mà còn nhiều phụ nữ khác đang phải chịu bạo lực từ chính người chồng của mình.

23/08/2016

In 2010, in Viet Nam, the General Statistics Office of Viet Nam conducted the first-ever national study on Violence Against Women, with active support from international organizations, including the United Nations Population Fund in Viet Nam. The results from the study awakened Vietnamese society and helped many women realize that they were not alone, that many others have suffered from domestic violence committed by their husbands.

19/07/2015

Ảnh hưởng của dân số già đến nền kinh tế Việt Nam.Talk-show do VTC10 sản xuất và phát sóng trên chương trình “Chia sẻ Việt Nam” ngày 19 và 20 tháng 7, 2015.

19/07/2015

Impacts of ageing population to Viet Nam’s economy

This is the TV talk-show produced and broadcast on the programme “Sharing Viet Nam” on 19 and 20 July 2015.

08/03/2016

On the occasion of the International Women's Day, Ms. Astrid Bant, UNFPA Representative in Viet Nam had a talk on VTC10 "Sharing Viet Nam" about the imbalanced Sex Ratio at Birth in Viet Nam, as well as the reasons behind and consequences of this issue. Please watch the video clip below.

09/07/2016

Khi một cô gái tuổi teen có khả năng, phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình thì cô ấy sẽ nhận ra được tiềm năng của mình và trở thành một tác nhân tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và quốc gia.

09/07/2016

When a teenage girl has the power, the means and the information to make her own decisions in life, she is more likely to realize her full potential and become a positive force for change in her home, community and nation.

11/07/2016

Nhân ngày dân số thế giới 2016, Ông Lê Bạch Dương, Phụ trách chương trình Dân số và Phát triển của UNFPA đã nói về chủ đề đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên ở Việt Nam. Chương trình được phát sóng ngày 11/7/2016 trên kênh VTV1.

11/07/2016

On World Population Day 2016, Mr. Le Bach Duong, UNFPA Team Leader on Population and Development was invited to the VTV1 live programme “Investing in Teenage Girls in Viet Nam”. The talk-show was broadcast on 11 July 2016.

24/12/2015

On the occasion of the World Population Day 11/7/2015, Ms. Ritsu Nacken, Representative a.i. in Viet Nam had interviews with VTV1 and VTC10 about the theme of the World Population Day "Vulnerable Populations in Emergencies". Ms. Nacken also talked about the dignity kit that UNFPA provided to women and girls of reproductive ages, who affected by the earthquake in Nepal in April 2015.

Click here to watch the VTV1 interview.

Click here to watch the VTC10 interview.

Pages