Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 22 Tháng 4 2019
Tuyển hai (02) chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện xây dựng Khung giám sát đánh giá về mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo kế hoạch năm 2019 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban Quản lý Dự án VNM9P01 thực hiện hoạt động... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 28 Tháng 11 2018
Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Bộ Nội vụ, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 thực hiện hoạt động xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) và dự thảo Báo cáo Quốc gia về Thanh niên. Ban Quản lý Dự án VNM9P04 tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 28 Tháng 11 2018
Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Ban Quản lý Dự án VNM9P01 thực hiện hoạt động Khảo sát sự cam kết và đầu tư cho triển khai tiêm vắc xin HPV phòng ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái tại một số tỉnh/thành phố.... Đọc thêm

Trang