Bạn đang ở đây

Ấn phẩm mới công bố

Chương trình Quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2026

Tờ thông tin

Ban Điều hành Quỹ Dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) đã thông qua văn kiện Chương trình Quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam với tổng ngân sách là US$ 26,5 triệu nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào năm 2030. Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, các dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực dựa trên cơ sở giới.

Xem đầy đủ

Thị trường các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam

Ấn phẩm

Kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các trung tâm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, người cao tuổi và đặc biệt nhằm mục tiêu khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tham gia phát triển và cải thiện chất lượng dịch vụ dành cho người cao tuổi trong thời gian tới. Với mục tiêu này, kết quả rà soát và báo cáo đặt trọng tâm vào những đề xuất mô hình kinh doanh, dịch vụ để giúp tạo định hướng cho các doanh nghiệp khai thác thị trường tiềm năng với đà gia tăng nhanh.

Xem đầy đủ

Tổng đIều tra dân số và nhà ở năm 2019: Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam

Ấn phẩm

Sách chuyên khảo “Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam” đã được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2009 cùng một số nguồn khác, là sự tiếp nối những phân tích trước đây về già hóa dân số ở Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng già hóa dân số tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh chóng ở Việt Nam, đòi hỏi phải có những chính sách và chương trình thích ứng với xu hướng nhân khẩu học này. Các phân tích cũng chỉ ra các đặc điểm của nhóm dân số cao tuổi và đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam đáp ứng với các nhu cầu đặc thù của người cao tuổi, đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc và phát huy như một nguồn lực và đóng góp tốt nhất tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Xem đầy đủ

Tóm tắt khuyến nghị chính sách - Thiệt hại kinh tế do bạo lực đối với phụ nữ: Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ Gây Thiệt Hại Hiện Thời và Lâu Dài Về Kinh Tế

Ấn phẩm

Với thế mạnh là tỷ lệ phụ nữ và nam giới tham gia hoạt động kinh tế cao, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động cao nhất trên thế giới (73%). Trong bối cảnh tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh tế cao nhưng tình trạng bị bạo lực vẫn đang phổ biến tại Việt Nam thì việc tìm hiểu tác động kinh tế do BLPN gây ra là hết sức cần thiết. Trước yêu cầu này, Điều tra quốc gia về BLPN năm 2019 đã nghiên cứu cụ thể thiệt hại kinh tế do phụ nữ bị bạo lực bởi chồng/bạn tình (BLBT) gây ra.

Xem đầy đủ

Tóm tắt khuyến nghị chính sách: Một số khuyến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bình Đẳng Giới

Ấn phẩm

Báo cáo Tóm tắt chính sách đưa ra những vấn đề chính được phát hiện trong quá trình rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Cách tiếp cận dựa trên quyền con người được áp dụng trong quá trình rà soát nhằm đánh giá tính nhất quán giữa Luật Bình đẳng giới và các luật khác của Việt Nam và so sánh với 58 nguồn luật nhân quyền quốc tế khác nhau, đặc biệt là Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) cũng như đánh giá hiệu quả thi hành Luật Bình đẳng giới.

Xem đầy đủ

Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2069

Ấn phẩm

Báo cáo “Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2069” trình bày số liệu về quy mô dân số năm 2019 từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và dự báo quy mô dân số của toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho giai đoạn 2020 - 2069. Kết quả dự báo được thực hiện dựa trên số liệu gốc của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các giả thiết về mức độ thay đổi các chỉ tiêu nhân khẩu học trong tương lai. 

Xem đầy đủ

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Năm 2019: Thực Trạng Và Các Yếu Tố Tác Động Đến Mức Sinh Tại Việt Nam

Báo cáo kỹ thuật và tài liệu

Chuyên khảo “Thực trạng và các yếu tố tác động tới mức sinh tại Việt Nam” được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trước đây, phân tích sâu hơn thực trạng và những thay đổi về mức sinh ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua, sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng miền và nhóm dân số khác nhau. 

Xem đầy đủ

Thông tin tóm tắt "Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam: Xu hướng và những khác biệt"

Tờ thông tin

Bản thông tin này cung cấp một số phát hiện chính về xu hướng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) gần đây, dựa trên phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Bản thông tin trình bày sự khác biệt về TSGTKS theo vị trí địa lý và nhóm dân số, cũng như dự báo dân số theo những kịch bản khác nhau về tỷ số giới tính khi sinh, và đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Xem đầy đủ

Thông tin tóm tắt "Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam"

Tờ thông tin

Bản tóm tắt này cung cấp một số phát hiện chính về di cư nội địa ở Việt Nam dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị chính sách nhằm tận dụng lợi thế của di cư cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam cũng như đảm bảo các quyền của người di cư trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở nơi đến.

Xem đầy đủ

Thông tin tóm tắt "Thực trạng và các yếu tố tác động đến mức sinh ở Việt Nam"

Báo cáo kỹ thuật và tài liệu

Mức sinh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quy mô và cơ cấu dân số; đây vừa là yếu tố tác động vừa là yếu tố phản ánh mức độ phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Do đó, các chỉ tiêu liên quan đến mức sinh luôn thu hút sự quan tâm của các nhà lập chính sách, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu. Bản tóm tắt này cung cấp một số phát hiện chính về mức sinh ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến mức sinh dựa trên nguồn số liệu các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở các năm: 1989, 1999, 2009 và 2019.

Xem đầy đủ

Trang