Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Bản thông tin này cung cấp một số phát hiện chính về xu hướng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) gần đây, dựa trên phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Bản thông tin trình bày sự khác biệt về TSGTKS theo vị trí địa lý và nhóm dân số, cũng như dự báo dân số theo những kịch bản khác nhau về tỷ số giới tính khi sinh, và đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Xem đầy đủ

Bản tóm tắt này cung cấp một số phát hiện chính về di cư nội địa ở Việt Nam dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị chính sách nhằm tận dụng lợi thế của di cư cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam cũng như đảm bảo các quyền của người di cư trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở nơi đến.

Xem đầy đủ

Mức sinh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quy mô và cơ cấu dân số; đây vừa là yếu tố tác động vừa là yếu tố phản ánh mức độ phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Do đó, các chỉ tiêu liên quan đến mức sinh luôn thu hút sự quan tâm của các nhà lập chính sách, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu. Bản tóm tắt này cung cấp một số phát hiện chính về mức sinh ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến mức sinh dựa trên nguồn số liệu các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở các năm: 1989, 1999, 2009 và 2019.

Xem đầy đủ

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của cuộc điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập ở nước ngoài trong thời hạn quy định. Số liệu điều tra mẫu của Tổng điều tra được công bố vào tháng 12 năm 2009. Kết quả toàn bộ của Tổng điều tra được phát hành vào tháng 7 năm 2010. Để hệ thống hoá và tư liệu hoá thông tin và kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, một kho dữ liệu Tổng điều tra được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng tin một công cụ thuận lợi nhất để tra cứu thông tin của cuộc Tổng điều tra này của Việt Nam.

Xem đầy đủ

Trang dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cung cấp các biểu đồ, hình ảnh trực quan về dân số và nhà ở của Việt Nam. Các thông tin này được biên soạn từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.     

Xem đầy đủ

Chuyên khảo “Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam: Xu hướng, sự khác biệt và các nhân tố ảnh hưởng” đã được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Điều tra dân số và nhà ở 2019 và Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009, và một số nguồn khác, là sự tiếp nối những phân tích trước đây về mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt” được xây dựng dựa trên việc khai thác dữ liệu điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng như các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đã được thực hiện trước đây. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng di cư trong 5 năm gần đây đã giảm so với ba thập kỷ trước. Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng tiếp tục khẳng định các bằng chứng từ các nghiên cứu trước đây là có sự đóng góp mạnh mẽ của di cư vào khu vực đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn. Dựa trên các phân tích về xu hướng di cư, đặc trưng cơ bản của người di cư, hoạt động kinh tế và điều
kiện sống của người di cư cũng như tác động của di cư tới đô thị hóa, chuyên khảo cũng đưa ra những gợi ý chính sách phát triển ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới việc cần chú trọng hơn đến vấn đề di cư và đô thị hóa, nhằm bảo đảm di cư và đô thị hóa sẽ đóng góp tốt nhất cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Xem đầy đủ

Báo cáo này tập trung rà soát mức độ phù hợp của Luật BĐG với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người và với các luật của Việt Nam, cũng như mức độ hiệu quả của việc thực hiện Luật BĐG từ năm 2007 đến năm 2019. Báo cáo tập trung xác định những bất cập chính để có đủ thông tin cho việc sửa đổi, bổ sung Luật BĐG, đồng thời có thể thực hiện Luật tốt hơn và đưa ra các khuyến
nghị sửa đổi, bổ sung và thực hiện Luật.

Xem đầy đủ

Năm 2019, Việt Nam tiến hành Điều tra quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, sử dụng phương pháp của Điều tra đa quốc gia về Tình hình sức khỏe của phụ nữ và bạo lực gia đình của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có sự điều chỉnh.

Xem đầy đủ

Đại dịch COVID-19 đang đe dọa trở thành một trong những thử thách lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong lịch sử đương đại. COVID-19 có khả năng tước đi mạng sống, làm quá tải các hệ thống y tế và dẫn đến sự thay đổi chính trị lâu dài ở các quốc gia. Tác động của COVID-19 vượt xa các khó khăn mà các Đơn vị Chăm sóc Tích cực (ICU) và các khoa Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm phải gánh chịu.

Tại các quốc gia trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, hệ thống y tế có thể phải cân bằng giữa nhu cầu ứng phó trực tiếp với đại dịch COVID-19 và việc hoạch định chiến lược và phối hợp hành động để duy trì cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu, và làm giảm thiểu nguy cơ sụp đổ cả hệ thống y tế. Nhiều quốc gia hiện đang thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm như phong tỏa, dừng các hoạt động kinh doanh, giao thương, cấm/hạn chế đi lại và giãn cách xã hội. Việc đình trệ cung cấp dịch vụ ở các hệ thống y tế đã quá tải và sự phân tán nguồn lực của sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) thiết yếu dành cho các hoạt động chống dịch có thể ​​sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong ở bà mẹ và trẻ em, như đã từng thấy trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo trước đây. Tà liệu kỹ thuật này sẽ trình bày ước tính về tác động của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe bà mẹ và hoạch hóa gia đình ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Trang