Đảm bảo quyền và lựa chọn cho tất cả mọi người

Duy trì kết nối

Tin tức

17 Tháng 5 2019

Tuyên bố của Giám đốc điều hành UNFPA Tiến sĩ Natalia Kanem nhân Ngày Quốc tế Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới 17/5/2019

Quyền con người là quyền của tất cả mọi người, không có sự phân biệt. Tất cả mọi người đều có quyền hưởng một cuộc sống không có bạo lực, bị bắt bớ, phân biệt đối xử và kỳ thị. Bạo lực và phân biệt đối xử đối với người...

1 Tháng 4 2019

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Tôi rất vinh dự có mặt ngày hôm nay cùng với TCTK và Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương, và thành phố Hà Nội tham dự Lễ ra quân Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng...

29 Tháng 3 2019

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Xây dựng chính sách toàn diện thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam”

Hà Nội, ngày 29/3/2019 - Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam, phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Xây dựng chính sách toàn diện thích...

Cập nhật xã hội