Mới nhất
Bà Naomi Kitahara
Tuyên bố
Thật vinh dự cho tôi ngày hôm nay được cùng Bà Trịnh Thị Thủy và Bà Nguyễn Thị Kim Thúy chủ trì hội thảo góp ý về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi. Đây là cơ hội tuyệt vời để đại diện các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam chia sẻ quan điểm của mình trong việc giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi. Các quan điểm và ý k...
Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam
Tuyên bố
I am honored to join Mme Trinh Thi Thuy and Mme Nguyen Thi Kim Thuy today to chair the consultative workshop to discuss the draft amended Law on Domestic Violence Prevention and Control. This is an excellent opportunity for representatives from the Northern provinces to share their perspectives and experiences in addressing domestic violence, particularly violence against women, children, people with disabilities and...
Bà Naomi Kitahara
Tuyên bố
Tôi rất vinh dự tham gia đồng chủ tọa hội nghị tham vấn, góp ý cho dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, một văn bản pháp luật quan trọng đảm bảo quyền con người và để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam. Tôi xin được cảm ơn UB về các vấn đề xã hội của Quốc hội và tổ chức CSAGA đã tổ chức hội nghị tham vấn ngày hôm nay. Việc tổ chức Hội nghị lần này là rất phù hợp khi d...

Đề xuất hoạt động/ dự án

Mời báo giá làm nghiên cứu cuối kỳ dự án tâm lý ưa thích con trai và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới (Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/22/12)

06 Tháng 10 2022
Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (...

Mời báo giá làm nghiên cứu về thực trạng ghi nhận sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Việt nam (Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/22/11)

07 Tháng 10 2022
Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (...

Vị trí tuyển dụng