Mới nhất
Thông cáo báo chí
HÀ NỘI, ngày 5 tháng 5 năm 2022 – Hôm nay, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng và sử dụng dữ liệu về dân số và phát triển có chất lượng phục vụ xây dựng và giám sát các chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời theo dõi tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Tại bu...
Tuyên bố
Tôi rất vui mừng được có mặt tại đây hôm nay trong sự kiện khởi động dự án “Hỗ trợ Việt Nam sản xuất và sử dụng dữ liệu và bằng chứng có chất lượng về dân số phục vụ đánh giá, xây dựng và thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giám sát Các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam” với tổng ngân sách 1,9 triệu USD trong 5 năm từ 2022 đến 2026, và cũng để công bố báo cáo hàng đầu c...
Tin tức
Trong khuôn khổ dự án “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2021 -2025” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ, ngày 18/4/2022, UNFPA phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐTBXH tổ chức cuộc lần định kỳ Mạng lưới đối tác hành động về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.