Mới nhất
Bà Naomi Kitahara
Tuyên bố
Hôm nay, tôi rất vinh dự có mặt tại đây để đồng chủ trì hội thảo quan trọng này với Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK). Nhân dịp này, tôi xin chúc mừng TCTK, và đặc biệt là bà Hương, vì cam kết mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa hệ thống thống kê Việt Nam nhằm thu thập thông tin, phân tích số liệu và phổ biến kết quả, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và theo thông lệ tốt nhất, phục vụ cho qu...
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê dân số
Thông cáo báo chí
Ngày 30/11/2022, Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê dân số.
Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Thông cáo báo chí
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2022: Hơn 450 người, bao gồm sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội đã cùng tham gia giải chạy “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” để truyền đi thông điệp nói “KHÔNG” với bạo lực trên cơ sở giới.

Đề xuất hoạt động/ dự án

Mời cung cấp báo giá làm nghiên cứu đầu kỳ về nhận thức của cộng đồng về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 2022 (Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/22/17)

19 Tháng 12 2022
Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (...

Vị trí tuyển dụng