Đảm bảo quyền và lựa chọn cho tất cả mọi người

Duy trì kết nối

Tin tức

29 Tháng 4 2020

Khai trương Ngôi nhà “Ánh Dương”, nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới tại tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2020 – Ngôi nhà Ánh Dương, nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới được khánh thành sáng nay tại Quảng Ninh do Bộ Lao động - Thương Binh và...

27 Tháng 4 2020

Lễ trao kỷ niệm chương của UNFPA cho ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Hà Nội, 27/4/2020 - Sáng nay, tại văn phòng Tổng cục thống kê (TCTK) tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ trao kỷ niệm chương của UNFPA cho ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê để ghi nhận những đóng góp của...

10 Tháng 4 2020

Chương trình mới nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và các thực hành có hại

HÀ NỘI, 10/04/2020 – Một chương trình mới “Giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và các thực hành có hại ở Việt Nam” sẽ được thực hiện trong ba năm từ 2020 đến 2022, đã được Quỹ Dân số Liên Hợp...

Cập nhật xã hội