Mới nhất
Tuyên bố
Bạo lực trên cơ sở giới là biểu hiện của tình trạng bất bình đẳng giới vốn đã ăn sâu vào gốc rễ của xã hội Việt Nam. Theo báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019, gần 2 trong 3 phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 64 đã trải qua ít nhất một trong các hình thức bạo lực thể chất, bạo lực tình dục, bạo lực tâm lý và hoặc bạo lực kinh tế trong cuộc đời. Bạo lực đối với phụ nữ vẫn là vấn đề bị dấu...
Thông cáo báo chí
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021: Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Dự án “Xây dựng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam,” đã đạt được những kết quả quan trọng.
Thông cáo báo chí
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021 – Triển lãm tranh/ảnh trực tuyến chính thức được khai mạc vào hôm nay – Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Triển lãm được thực hiện nhằm tôn vinh vai trò và giá trị của phụ nữ và trẻ em gái đối với gia đình và xã hội, thay đổi tâm lý ưa thích con trai, từ đó nâng cao nhận thức của người dân, góp phần thay đổi thái độ và hành vi của mọi người đối với việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định k...

Đề xuất hoạt động/ dự án

Vị trí tuyển dụng