Talkshow giữa Tiến sỹ Natalia Kanem, Giám đốc điều hành UNFPA toàn cầu và phóng viên truyền hình NetViet

  • Xuất bản ngày: 15/12/2017
  • Tiến sỹ Natalia Kanem, Giám đốc điều hành UNFPA toàn cầu đã trò chuyện với phóng viên truyền hình Netviet về Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về Quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (APCRSHR9) tổ chức...