Hỗ trợ của UNFPA về sức khỏe bà mẹ trong thời kỳ COVID-19

  • Xuất bản trên:
    19/03/2021
  • Cuộc khủng hoảng COVID đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân, cộng đồng và nền kinh tế trên khắp thế giới. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều bị tác động như nhau nhưng phụ nữ và trẻ em gái có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đặc biệt trong bối cảnh COVID-19, cơn bão lịch sử ở khu vực...

Thông tin thêm