Hành trình không lời

  • Published on:
    05/11/2019
  • "Tham gia dự án này mình thấy rất hay. Mình muốn được tham gia nhiều hơn nữa... Mình muốn dự án hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người điếc về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục" - Một bạn trẻ của sáng kiến "Hành trình không lời" chia sẻ.

    Đây là một trong hai sáng kiến tiêu...

More Details