Phỏng vấn của VTC10 với Trưởng đại diện UNFPA về Bạo lực giới trong giai đoạn Covid19

  • Published on:
    02/05/2020
  • Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng bạo lực trên cơ sở giới vẫn xảy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Bạo lực trên cơ sở giới là một trong những vi phạm quyền con người phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Vấn đề này không có ranh giới xã hội, kinh tế hoặc quốc gia....

More Details