Bạn đang ở đây

Trên toàn quốc, trong khi tỷ lệ đăng ký khai sinh rất cao 98,8%, thì đến nay, vẫn chưa có con số thống kê về tỷ lệ đăng ký khai tử. Trên thực tế, việc đăng ký khai tử còn hạn chế, nhiều người dân đi làm thủ tục khai tử rất muộn, thậm chí là không làm thủ tục khi có người thân qua đời. UNFPA Việt Nam hợp tác với Vital Strategies trong khuôn khổ Sáng kiến Dữ liệu từ thiện Bloomberg hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện chức năng của hệ thống đăng ký hộ tịch ở cấp quốc gia và địa phương. Rất nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, trong đó có việc tăng tỷ lệ đăng ký khai sinh, đặc biệt là khai tử.

Thêm video khác

Trang