Bạn đang ở đây

Ấn phẩm chuyên ngành

Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc làm cha trách nhiệm và tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh (Tài liệu dành cho Thành viên câu lạc bộ)

Bạn và bạn đời của mình đang trong giai đoạn chờ đón đứa con chào đời và đây là một giai đoạn đầy hứng khởi của các cặp vợ chồng và các bạn đều mong muốn sẽ có kiến thức và kỹ năng đầy đủ để thực hiện vai trò của một...

Full review

Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc làm cha trách nhiệm và tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh (Tài liệu dành cho Thành viên câu lạc bộ)

Bạn và bạn đời của mình đang trong giai đoạn chờ đón đứa con chào đời và đây là một giai đoạn đầy hứng khởi của các cặp vợ chồng và các bạn đều mong muốn sẽ có kiến thức và kỹ năng đầy đủ để thực hiện vai trò của một...

Full review

Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc làm cha trách nhiệm và tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh (Tài liệu dành cho Hướng dẫn viên)

Giai đoạn chờ đón đứa con chào đời chắc chắn là một giai đoạn đầy hứng khởi của mọi cặp vợ chồng, tuy nhiên nhiều nghiên cứu trước đây đã ghi nhận việc giảm sút mức độ mãn nguyện trong hôn nhân của các cặp đôi sau khi...

Full review

TÓM TẮT KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH LỒNG GHÉP NỘI DUNG HÒA NHẬP NGƯỜI CAO TUỔI VÀO QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG: ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU!

Bản Tóm tắt Khuyết nghị Chính sánh này nhấn mạnh sự cần thiết và đưa ra các khuyến nghị tới các nhà hoạch định chính sách, các nhà lập pháp, các nhà nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác phòng, chống...

Full review

Trang