Video

11/07/2018

World Population Day 2018: Family Planning is a Human Right

11/07/2018

Ngày Dân số Thế giới 2018: Kế hoạch hóa gia đình là Quyền con người

 

10/12/2017

Dr Natalia Kanem, UNFPA Excecutive Director talked with reporter of Netviet about the Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights organised in Ha Long Bay, Viet Nam from 27/11 to 1/12/2017, and UNFPA global strategy 2017-2021. The talk was broadcast on VTC10 on 10/12/2017.

10/12/2017

Tiến sỹ Natalia Kanem, Giám đốc điều hành UNFPA toàn cầu đã trò chuyện với phóng viên truyền hình Netviet về Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về Quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (APCRSHR9) tổ chức tại Hạ Long từ ngày 27/11 đến 1/12/2017 và chiến lược của UNFPA trong giai đoạn 2017-2021. Chương trình phát sóng trên VTC10 ngày 10/12/2017.

16/06/2017

The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights will be held in Viet Nam in November 2017. Ms. Astrid Bant, UNFPA Representative in Viet Nam shared with the VTC10 reporter on the theme, objectives and key messages of the conference. The talkshow was broadcast on VTC10 on 5 June 2017.

16/06/2017

Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 về sức khỏe sinh sản và tinh dục sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 11/2017. Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ với phóng viên VTC10 về ý nghĩa, mục đích và thông điệp chính của Hội nghị. Chương trình được phát sóng trên kênh VTC10 ngày 10/6/2017.

16/04/2017

Ms. Astrid Bant, UNFPA Representative in Viet Nam, was interviewed by the reporter from the Viet Nam National Assembly's TV about her opinions about sidewalk economy in Viet Nam. This interview was broadcast on the National Assembly's TV on 16/4/2017.

16/04/2017

Phóng viên của kênh truyền hình Quốc Hội đã phỏng vấn Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam về quan điểm của Bà về vấn đề kinh tế vỉa hè tại Việt Nam. Phần phỏng vấn này đã được phát trên kênh truyền hình Quốc Hội vào ngày 16/4/2017.

02/03/2017

Ms. Phan Thu Hien, UNFPA Gender Specialist was interviewed by VTV1 reporter about the issue of divorce in Viet Nam. This interview was broadcast on VTV1 on March 2017.

02/03/2017

Bà Phan Thu Hiền, Chuyên gia về Giới của UNFPA đã chia sẻ quan điểm với phóng viên VTV1 về vấn đề Ly hôn tại Việt Nam. Phần đối thoại này đã được phát trên kênh VTV1 ngày 2/3/2016.

Pages