Tọa đàm VTC10 về Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 về sức khỏe sinh sản và tinh dục

  • Published on: 16/06/2017
  • Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 9 về sức khỏe sinh sản và tinh dục sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 11/2017. Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ với phóng viên VTC10 về ý nghĩa, mục đích và thông điệp chính của Hội nghị. Chương trình được phát sóng trên kênh VTC10 ngày 10/6/2017.