Bạn đang ở đây

Đề xuất hoạt động/ dự án

Đề nghị gửi báo giá cung cấp 1.106 bộ đồ dùng thiết yếu dành cho phụ nữ (Số tham chiếu: UNFPA/VNM/RFQ/22/06)

Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam kính mời các nhà thầu gửi báo giá cung cấp 1.106 bộ đồ dùng

25 Tháng 5 2022

Đề nghị gửi báo giá cung cấp trang thiết bị cho Mô hình cung cấp dịch vụ một cửa tại thành phố Thanh Hóa, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, Việt Nam. (Số tham chiếu: UNFPA/VNM/RFQ/22/05)

Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam kính mời các nhà thầu cung cấp báo giá cho các lô thi

18 Tháng 5 2022

Đề nghị gửi báo giá cung cấp trang thiết bị cho Mô hình cung cấp dịch vụ một cửa tại Thanh Hóa

Văn phòng UNFPA Việt Nam kính mời các nhà thầu báo giá cho 05 gói thiết bị được miêu tả trong yêu cầu xin báo giá đính kèm, bao gồm:

 

1. Gói 1: Thiết bị văn phòng, đồ dùng nhà bếp và vật dụng khác (RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/2021/07)

06 Tháng 1 2022

Dịch vụ quảng cáo phim video ngắn với nội dung về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ trên màn hình LED tại các trung tâm thương mại và ngã tư ở Hà Nội, Việt Nam Số tham chiếu: UNFPA/VNM/RFQ/21/06

Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Viet Nam xin mời các công ty quan tâm chào giá cung cấp dịch vụ nêu trên theo tiêu c

25 Tháng 10 2021

Trang