Bạn đang ở đây

Đề xuất hoạt động/ dự án

Mời báo giá làm nghiên cứu về thực trạng ghi nhận sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Việt nam (Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/22/11)

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (gồm đề xu

07 Tháng 10 2022

Mời báo giá làm nghiên cứu cuối kỳ dự án tâm lý ưa thích con trai và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới (Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/22/12)

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (gồm đề xu

06 Tháng 10 2022

[GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THẦU] MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ CHO DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG NHÂN SỰ KIỆN THẾ GIỚI ĐẠT 8 TỶ NGƯỜI (Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/22/09)

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) cho gói thầu nêu trên.

Mời bạn đọc các tài liệu đi kèm:

16 Tháng 9 2022

MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ CHO DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG NHÂN SỰ KIỆN THẾ GIỚI ĐẠT 8 TỶ NGƯỜI (Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/22/09)

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) cho gói thầu nêu trên.

30 Tháng 8 2022

UNFPA thanh lý xe ô tô MITSUBISHI PAJERO 3.0 GLX

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cần thanh lý 1 xe MITSUBISHI PAJERO

23 Tháng 8 2022

Mời nộp đề xuất tham gia làm đối tác thực hiện đóng góp vào các đầu ra của Chương trình quốc gia lần thứ 10 do UNFPA hỗ trợ chính phủ Việt Nam giai đoạn 2022-2026 tập trung vào vấn đề già hóa dân số và an sinh xã hội.

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) tìm kiếm các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam tham gia làm đối tác thực hiện

05 Tháng 8 2022

Mời gửi báo giá cho dịch vụ quảng cáo video “kêu gọi lên tiếng khi bị quấy rối” trên màn hình LED bên ngoài trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza ở Hà Nội [Số tham chiếu: UNFPA/VNM/RFQ/22/08]

Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam xin mời các công ty quan tâm chào giá cung cấp dịch vụ nêu trên theo tiêu chuẩn k

07 Tháng 7 2022

Đề nghị gửi báo giá cung cấp 1.106 bộ đồ dùng thiết yếu dành cho phụ nữ (Số tham chiếu: UNFPA/VNM/RFQ/22/06)

Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam kính mời các nhà thầu gửi báo giá cung cấp 1.106 bộ đồ dùng

25 Tháng 5 2022

Trang