Bạn đang ở đây

16 Nhà hoạt động về Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái làm một trong các vi phạm về quyền con người một cách rõ rệt trên thế giới. Ước tính cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị bạo lực thể xác hoặc tình dục trong cuộc đời của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, sự an toàn và phẩm giá của người phụ nữ. Bạo lực trên cơ sở giới hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế và chính trị. Bạo lực trên cơ sở giới cản trở sự phát triển của cộng đồng và các quốc gia. Nhân dịp 16 ngày hành động phòng chống bạo lực trên co sở giới, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ 16 nhà hoạt động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên toàn thế giới.

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ câu chuyện.