Tuyên bố

Bài phát biểu Bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam

29 Tháng 6 2015

Kính thưa:

Ông Nguyễn Duy Thắng, Thứ trưởng Bộ nội vụ;

Đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan;

Các tổ chức phát triển quốc tế;

Các đồng nghiệp LHQ và đại diện các cơ quan báo chí;

Thay mặt cho UNFPA tại Việt Nam, tôi xin trân trọng cám ơn Bộ Nội vụ đã tổ chức sự kiện quan trọng ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất vinh dự được có mặt tại đây để công bố Báo các Quốc gia lần đầu tiên về Thanh niên Việt Nam.

Trước hết, tôi xin được chúc mừng Bộ Nội vụ đã là cơ quan đi đầu và điều phối quá trình xây dựng Báo cáo Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Báo cáo này sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự cam kết của Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề thanh niên. Những nỗ lực to lớn này thật sự là vô cùng khích lệ và chúng tôi cũng vô cùng tự hào được đồng hành cùng với quý vị trong việc thực hiện sáng kiến này.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Việt Nam đã bước vào thời kỳ dân số vàng, thời kỳ này chỉ xảy ra một lần duy nhất trong lịch sử của mỗi quốc gia: thanh, thiếu niên tuổi từ 10-29 chiếm khoảng 33% tổng dân số Việt Nam - đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Cơ cấu dân số vàng tạo ra cơ hội cho phát triển kinh tế-xã hội, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức cho đất nước. Nếu Việt Nam muốn tận dụng tối đa lợi tức từ thời kỳ nhân khẩu học này thì nhất thiết phải đầu tư cho giáo dục và sức khỏe, bao gồm chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho thanh niên, cũng như đảm bảo thanh niên có cơ hội tham gia một cách ý nghĩa vào các hoạt động của xã hội. Nếu ngày hôm nay chúng ta lựa chọn đầu tư cho giáo dục và đào tạo, sức khỏe và sự tham gia của thanh niên, cũng như tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quyền của thanh niên thì ngày mai chúng ta sẽ được tận hưởng tất cả những thành quả từ sự đóng góp tuyệt vời của thanh niên vào một tương lai tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều mong muốn.

Để có thể đầu tư một cách hiệu quả vào thanh niên, chúng ta cần các bằng chứng cụ thể và rõ ràng về các vấn đề có liên quan tới thanh niên giúp xây dựng các chính sách đáp ứng được các nhu cầu thực tế của thanh niên. Báo cáo quốc gia về thanh niên tập trung vào thực trạng thanh, thiếu niên trong ba lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Lao động và việc làm, Chăm sóc sức khỏe, sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách. Báo cáo cung cấp số liệu và bằng chứng hữu ích giúp xây dựng Kế hoạch phát triển thanh niên sau năm 2015, sửa đổi Luật thanh niên và các chính sách và chiến lược liên quan tới phát triển thanh niên Việt Nam. Các thách thức được đề cập trong báo cáo cũng giúp Việt Nam cân nhắc và xem xét thực trạng để đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan tới phát triển thanh niên như là một trong những ưu tiên của quốc gia.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Nếu chúng ta không đầu tư cho giới trẻ ngay từ bây giờ thì sẽ tạo ra một xã hội không có sự tham gia của người trẻ tuổi. Chúng ta cần xem xét các chính sách có tác động tới thanh, thiếu niên ở tất cả các cấp và xây dựng các giải pháp liên ngành. Những giải pháp này phải được đầu tư nguồn lực đầy đủ và thiết lập cơ cấu trách nhiệm giải trình để đảm bảo các chương trình và chính sách dành cho thanh, thiếu niên được thực hiện một cách hiệu quả.

Thông qua quá trình xây dựng báo cáo, chúng ta đã được lắng nghe ý kiến và quan ngại của thanh niên. Chính vì vậy, chúng ta cần phải huy động sự tham gia của thanh niên vào xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách có ảnh hưởng tới thanh niên. Chỉ có bản thân thanh niên mới biết được điều gì phù hợp nhất và cần thiết nhất cho cuộc sống của họ. Đưa thanh niên vào việc đưa ra quyết định và thực hiện các chính sách và chương trình ảnh hưởng tới cuộc sống của họ là giải pháp tốt nhất để có thể hỗ trợ thanh niên một cách hiệu quả nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Chúng tôi nhận thấy Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng cần phải đưa ra quyết định trong việc lập kế hoạch một cách chiến lược giúp phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Công việc xác định các chính sách phù hợp cho các vấn đề quan trọng, bao gồm các chính sách phát triển thanh niên không phải là công việc dễ dàng. Tôi muốn khẳng định rằng UNFPA sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để thế hệ trẻ Việt Nam đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và được thực hiện đầy đủ các quyền của mình, bao gồm quyền sinh sản và quyền tình dục và được phát triển hết khả năng của mình.

Xin trân trọng cám ơn và xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.