News

Chúng ta cần phải mạnh mẽ cất tiếng đề cao quyền được tự do đưa ra quyết định của tất cả mọi người

10 Tháng 12 2017
Mọi phụ nữ và trẻ em gái đều có quyền quyết định tương lai của mình, giống như cô bé 11 tuổi Tường Anh của Việt Nam (Ảnh: báo cáo tình trạng dân số thế giới 2016)
Mọi phụ nữ và trẻ em gái đều có quyền quyết định tương lai của mình, giống như cô bé 11 tuổi Tường Anh của Việt Nam (Ảnh: báo cáo tình trạng dân số thế giới 2016)

Tuyên bố của Giám đốc Điều hành UNFPA Tiến sĩ Natalia Kanem nhân Ngày Nhân quyền thế giới, ngày 10 tháng 12 năm 2017
 
Ngày hôm nay, khi chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, chúng ta kỷ niệm những nền tảng mà Tuyên ngôn này quy định về quyền được chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tình dục và sự thừa nhận ngày càng tăng rằng đây là những quyền cơ bản của con người.

Điều này đã đưa sự tự do và các quyền này lên các cấp độ mới.

Các khuyến nghị về sức khoẻ sinh sản và tình dục của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã tăng gấp đôi trong vài năm gần đây. Các tài liệu tham khảo cụ thể về các vấn đề quyền sinh sản, như kế hoạch hóa gia đình và mang thai ở tuổi vị thành niên, đã tăng gần gấp ba lần. Các cơ quan hiệp ước của Liên Hợp Quốc và các thủ tục đặc biệt cũng đang ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình trong lĩnh vực này.

Những tiến triển này giúp cho Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), với một nền tảng quy chuẩn đạo đức và pháp luật vững chắc, mạnh mẽ lên tiếng khi những quyền này bị vi phạm.

Chúng tôi đã làm việc này ở nhiều nơi trên thế giới.

Ở El Salvador, một đánh giá năm 2016 do UNFPA hỗ trợ thực hiện về các quyền và sức khoẻ tình dục và sinh sản được Tổ chức Thanh tra Nhà nước tiến hành đã làm thay đổi cách nhìn nhận về việc mang thai ở độ tuổi vị thành niên và bạo lực giới từ việc nhìn nhận vấn đề đó trên quan điểm những thách thức về sức khoẻ cộng đồng thành sự vi phạm các quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái.

Tại Malawi, một cuộc điều tra công khai được UNFPA hỗ trợ về các quyền và sức khoẻ tình dục và sinh sản của cơ quan nhân quyền quốc gia đã tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái lên tiếng và tiết lộ những hành vi ngược đãi, phân biệt đối xử và bạo hành mà họ đã trải qua khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tình dục và sinh sản.

Tại Azerbaijan, một đánh giá tương tự do UNFPA hỗ trợ đã được tổ chức nhân quyền quốc gia công bố về những khoảng trống giữa luật và thực tiễn và nhấn mạnh đến khía cạnh nhân quyền của những vấn đề này.  Khi làm như vậy, chúng tôi đã đặt các vấn đề về quyền và sức khoẻ sinh sản, sức khỏe tình dục vào chương trình nghị sự quốc gia.

Vì vậy, hôm nay, và mỗi ngày, chúng ta hãy sử dụng khung quy chuẩn này để mạnh mẽ cất tiếng bảo vệ quyền của mọi người được tự do đưa ra quyết định trong mọi lĩnh vực cuộc sống của mình mà không phải sợ hãi, không bị phân biệt đối xử, không bị o ép hoặc bị bạo hành.