Thông cáo báo chí

Hội thảo tổng kết "Sáng kiến thúc đẩy việc tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc SKSS/SKTD cho vị thành niên/ thanh niên"

26 Tháng 9 2016

Hà Nội, 21 tháng 9 năm 2016 - Hôm nay tại Hà Nội, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động "Sáng kiến thúc đẩy tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên/ thanh niên Việt Nam".

Đây là 6 sáng kiến của các nhóm thanh niên được lựa chọn từ Cuộc thi do Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số và UNFPA phát động vào tháng 5/2015. Cuộc thi kêu gọi phát triển các ý tưởng sáng tạo và  mới thúc đẩy việc tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và sức khỏe tình dục (SKTD) cho giới trẻ Việt Nam.  

Theo kết quả cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2014, Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" với tỷ lệ thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử Việt Nam. Thanh thiếu niên  từ 10-29 chiếm khoảng 1/3 tổng dân số. Thời kỳ dân số vàng sẽ tiếp tục cho đến năm 2040. Thời kỳ dân số vàng là cơ hội duy nhất trong lịch sử để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và trở nên thịnh vượng. Vì vậy chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được quan tâm và người trẻ được giáo dục và hỗ trợ để phát huy hết tiềm năng của mình.

Thanh niên đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam và họ là đại diện cho một phần không nhỏ của lực lượng lao động, trong hiện tại và cả tương lai. Vì vậy đầu tư cho giáo dục và y tế bao gồm sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của thanh thiếu niên là đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và năng suất lao động của Việt Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, nhiều thanh niên vẫn còn thiếu kiến thức và kỹ năng sống thiết yếu để thương lượng các mối quan hệ tình dục an toàn và có sự đồng thuận, và gặp những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận các dịch vụ SKSS và SKTD. Giáo dục tình dục cho thanh niên còn hạn chế, đặc biệt là với nhóm yếu thế như thanh niên người dân tộc thiểu số, người di cư và thanh niên sinh sống ở khu vực nông thôn. Do vậy, thanh niên dễ có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ngoài ý muốn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả HIV.

Bà Ritsu Nacken, Phó Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh: "Đảm bảo sự tham gia của thanh niên vào việc thiết kế và phân tích các chính sách ảnh hưởng tới họ sẽ giúp các chính sách và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu thực tế của thanh niên. Các bằng chứng cho thấy cộng tác cùng với thanh niên làm một cấu phần quan trọng giúp xây dựng một cách thành công các chương trình giành cho giới trẻ".

Sau gần 1 năm hoạt động, các sáng kiến của các nhóm thanh niên đã cho thấy thanh niên không chỉ là những người hưởng lợi, mà họ còn là những tác nhân tạo ra sự thay đổi. Nếu họ có cơ hội, được trao quyền và được hỗ trợ thì họ và họ sẽ có những đóng góp lớn lao tới việc tăng cường tiếp cận các thông tin và dịch vụ SKSS/ SKTD cho giới trẻ Việt Nam.   

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh
Cán bộ chương trình truyền thông
Qũy Dân Số Liên Hợp Quốc
Email:  tnguyen@unfpa.org
ĐT: 0913093363
http://vietnam.unfpa.org
    
Bà Đoàn Thị Thủy
Phó phòng truyền thông và Quản lý dự án,Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương,Trung ưong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Email: doanthuy0409@gmail.com
ĐT: 0975634401, 3.8548773, Fax (84) 3.8541202
Website: http://thanhthieunientrunguong.vn