Thông cáo báo chí

Phát động cuộc thi đề xuất sáng kiến thúc đẩy việc tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc SKSS/SKTD cho vị thành niên/ thanh niên

13 Tháng 5 2015

Hà Nội, 13 tháng 5 năm 2015 : Hôm nay tại Hà Nôi, môt cuộc thi "Đề xuất sáng kiến thúc đẩy tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên/ thanh niên Việt Nam" đã được Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ dân số LHQ (UNFPA) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP). Cuộc thi kêu gọi phát triển các ý tưởng sáng tạo và  mới thúc đẩy việc tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên và thanh  niên.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Đây là cơ hội để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên; các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản có điều kiện thể hiện sự sáng tạo, đề xuất những sáng kiến hữu ích trong truyền thông, tiếp cận dịch vụ và thông tin chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên và đây cũng là cơ hội để mỗi thanh niên nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò, khả năng của mình trong việc góp phần tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, người thân đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên.

Theo kết quả cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2014, Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" với tỷ lệ thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử Việt Nam. Thanh thiếu niên  từ 10-29 chiếm khoảng 1/3 tổng dân số. Thời kỳ dân số vàng sẽ tiếp tục cho đến năm 2040. Thời kỳ dân số vàng là cơ hội duy nhất trong lịch sử để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và trở nên thịnh vượng. Vì vậy chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được quan tâm và người trẻ được giáo dục và hỗ trợ để phát huy hết tiềm năng của mình.

Thanh niên đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam và họ là đại diện cho một phần không nhỏ của lực lượng lao động, trong hiện tại và cả tương lai. Vì vậy đầu tư cho giáo dục và y tế bao gồm sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của thanh thiếu niên là đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và năng suất lao động của Việt Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, nhiều thanh niên vẫn còn thiếu kiến thức và kỹ năng sống thiết yếu để thương lượng các mối quan hệ tình dục an toàn và có sự đồng thuận, và gặp những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận các dịch vụ SKSS và SKTD. Giáo dục tình dục cho thanh niên còn hạn chế, đặc biệt là với nhóm yếu thế như thanh niên người dân tộc thiểu số, người di cư và thanh niên sinh sống ở khu vực nông thôn. Do vậy, thanh niên dễ có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ngoài ý muốn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả HIV.

Bà Ritsu Nacken, Quyền trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng ta cần các cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của thanh thiếu niên và giúp họ có khả năng đưa ra các quyết định an toàn về SKSS/SKTD. Các cách tiếp cận này cần được dựa trên nền tảng là thanh thiếu niên có thể đưa ra các quyết định an toàn và có tránh nhiệm khi họ được cung cấp đầy đủ thông tin và có môi trường hỗ trợ mà ở đó  dịch vụ và thông tin SKSS/SKTD đáp ứng nhu cầu của họ”.

Đối tượng chính tham gia cuộc thị là thanh niên từ 16-30 tuổi. Thời gian nộp sáng kiến từ ngày 13/5 đến 30/8/2015. Lễ trao giải sẽ được tổ chức và tuần cuốn cùng của tháng 9/2015.  Đối với sáng kiến có tính sáng tạo và khả thi cao (giải nhất, nhì và ba), Ban Tổ chức và nhà tài trợ sẽ làm việc với từng tác giả hoặc nhóm tác giả hoàn chỉnh ý tưởng và sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện khoảng 2000 USD để triển khai thí điểm dự án.

Vui lòng đọc thêm thể lệ cuộc thi gửi kèm để biết thêm thông tin về cuộc thi trên: Download