Bạn đang ở đây

Với chủ đề: “Sự tham gia của thanh niên: Sức trẻ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền Vững”,  hôm nay thanh niên Việt Nam đã tham gia thảo luận trực tuyến về thực thi Luật Thanh niên 2020 và sự tham gia cũng như  đóng góp có ý nghĩa của thế hệ trẻ vào quá trình phát triển bền vững của đất nước, cho dù họ có sự khác biệt về giới tính, về tình trạng khuyết tật, về tình trạng kinh tế và xã hội, về địa bàn, dân tộc hay xu hướng tính dục.

Được phát sóng trực tiếp trên  fanpage của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và fanpage cổng thông tin Trung ương Đoàn, Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2021 ghi nhận sự đóng góp của các tình nguyện viên và nhà hoạt động trẻ tuổi, những người đang thúc đẩy sự thay đổi tích cực, tăng cường tiếng nói, hành động và sáng kiến của thanh niên, cũng như sự tham gia có ý nghĩa, toàn diện  và bình đẳng của họ.

Các bạn trẻ tham gia sự kiện cũng chia sẻ quan điểm của họ về Luật Thanh niên 2020, quyền và trách nhiệm của tất cả thanh niên, bao gồm cả các nhóm thanh niên dễ bị tổn thương cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể có liên quan đáp ứng quyền của thanh niên. Họ khẳng định mạnh mẽ rằng thanh niên Việt Nam bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương, như thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư, thanh niên khuyết tật, thanh niên LGBTQIA+ và cả thanh thiếu niên tuổi từ 16 – 18,  là những nhân tố làm nên sự thay đổi và sáng tạo,  hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, có khả năng ứng phó trước những biến đổi và không ai bị bỏ lại phía sau.

Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, H’Hen Niê, một thanh niên năng động và tràn đầy nhiệt huyết, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình khi hỗ trợ các y, bác sĩ cũng như là người dân địa phương trong các đợt giãn cách xã hội do Covid-19: “Tôi tình nguyện tham gia cùng các nghệ sĩ trẻ và các bạn trẻ hỗ trợ các y, bác sĩ ở tuyến đầu và cộng đồng. Tôi mong muốn đóng góp dù là những đóng góp khiêm tốn cho cuộc chiến chống lại COVID-19. Tôi nghĩ rằng tôi đã và đang thay đổi từng ngày. Tại thời điểm này, tôi coi mình là một tình nguyện viên. Tôi không phải là Hoa Hậu và cũng không phải là người nổi tiếng. Tôi hết lòng tham gia các hoạt động tình nguyện bất kể công việc có vất vả tới đâu. So với những khó nhọc của các y, bác sĩ đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch thì sự mệt nhọc của tôi có là gì đâu. Tôi mong tất cả các bạn trẻ hãy suy nghĩ tích cực và góp phần hỗ trợ cộng đồng một cách sáng tạo, cho dù đóng góp  của các bạn về vật chất hay tinh thần. Chúng ta hãy đoàn kết, chúng ta hãy hành động để đẩy lùi đại dịch COVID-19 và góp phần phát triển cộng đồng và đất nước bền vững.”  

Trong lời phát biểu khai mạc của mình, Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh đã khẳng định sức trẻ và hành động của thanh niên là một phần sức mạnh của quốc gia. Ông cho rằng: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình”.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Trưởng nhóm Hành động vì Vị Thanh Niên và Thanh niên Việt Nam của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã khẳng định vai trò duy nhất và quan trọng của thanh niên trong quá trình ra quyết định và hoạch định chính sách ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Bà cho rằng:  “Liên Hợp Quốc tại Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong việc tạo cơ hội cho thanh thiếu niên tham gia các quá trình hoạch định, xây dựng, thực hiện chính sách và góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc Quốc Hội thông qua luật Thanh niên Sửa đổi trong kỳ họp thứ 14 vào tháng 6 năm 2020 là một trong những bước tiến lớn nhất của Việt Nam nhằm đảm bảo vai trò, trách nhiệm và quyền của thanh niên trong quá trình phát triển đất nước. Luật Thanh niên giải thích sự tham gia của thanh niên, làm rõ trách nhiệm của Chính Phủ, Ủy Ban Quốc Gia về Thanh niên và các tổ chức khác, và đảm bảo sự phân bổ của ngân sách quốc gia trong việc thực thi luật Thanh niên. Ngoài ra, các chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên từ đủ 16 đến 18 tuổi đã được đưa vào trong bộ luật sửa đổi.”

Sự tham gia của thanh niên là rất quan trọng và luôn luôn đề xuất các giải pháp  phù hợp để đưa các vấn đề về thanh niên, phản ánh tiếng nói của thanh niên trong  quá trình xây dựng chính sách cho mỗi ngành, mỗi lĩnh vực. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi Việt Nam hiện đang được hưởng lợi từ cơ hội  nhân khẩu học mang lại, đó là Việt Nam hiện đang có số lượng thanh niên lớn nhất trong lịch sử. Đầu tư đúng lúc cho thanh niên là điều cần thiết để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam.