Thông cáo báo chí

Thông điệp ngày Quốc tế Gia đình – 15 tháng 5 năm 2014

15 Tháng 5 2014

15 tháng 5 năm 2014 - Hai mươi năm trước đây, tại hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển tổ chức tại Cairo, Ai Cập, cộng đồng thế giới đã thừa nhận rằng gia đình cần phải được củng cố, được bảo vệ và hỗ trợ toàn diện. Vì chúng ta đang chuẩn bị cho tiến trình phát triển sau năm 2015 nên chủ đề của năm quốc tế gia đình lần thứ hai mươi "Gia đình đối với các thành tựu của các mục tiêu phát triển" là hoàn toàn phù hợp. Chủ đề này nhấn mạnh rằng khi mà các chính sách được lập kế hoạch một cách kỹ lưỡng, đảm bảo tính nhạy cảm về giới và dựa trên quyền con người thì gia đình có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển.   

Trong vòng 20 năm qua, chúng ta đã có sự thay đổi đáng kể về kết cấu hộ gia đình, chẳng hạn như trên thế giới ngày càng có nhiều người sống độc thân và có thêm nhiều phụ nữ làm chủ hộ gia đình. Kỷ niệm năm Quốc tế Gia đình lần thứ 20 là một cơ hội tuyệt vời để nhận ra những sự thay đổi này và gợi mở những cách tiếp cận và các chính sách mới thân thiện với tất cả các gia đình, giúp xóa nghèo, tăng cường bình đẳng giới, đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và tăng cường sự bền vững giữa các thế hệ.

Hôm nay, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới các gia đình và đánh giá cao sự đóng góp của các gia đình đối với xã hội. Tôi kêu gọi các Chính phủ hãy tạo ra một môi trường hỗ trợ tất cả các gia đình, ví dụ như các cách thức giúp cha mẹ cùng nhau thống nhất trách nhiệm gia đình và công việc, cũng như các chính sách hỗ trợ về nhà ở, giáo dục và bảo trợ xã hội cần phải đáp ứng được sự đa dạng đang ngày càng tăng lên về sắp xếp hộ gia đình. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm bảo hiểm y tế và an ninh xã hội, nghỉ thai sản cho cả bố và mẹ mà vẫn được trả lương, giờ làm việc linh hoạt và các trung tâm trông giữ trẻ trong giờ làm việc. 

Trên hết, con người – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái – phải được lựa chọn một cách tự do, an toàn và có trách nhiệm về cuộc sống của mình, từ việc học tập, công ăn việc làm cho tới việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Khi phụ nữ và trẻ em gái được giáo dục và có sức khỏe, khi họ được có những lựa chọn riêng của mình, khi họ và bạn đời của họ có thông tin và phương tiện để giúp kế hoạch hóa gia đình, khi cuộc sống gia đình sung túc hơn thì cộng đồng vững mạnh hơn. Nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ tiến nhanh hơn tới một tương lai bền vững mà chúng ta đang tìm kiếm.