Thông cáo báo chí

Thiết lập quan hệ đối tác mới nhằm tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch tại Việt Nam

17 Tháng 7 2020

HÀ NỘI, 17/07/2020 Hôm nay, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và Tổ chức Vital Strategies – đối tác trong Sáng kiến dữ liệu cho sức khỏe của Quỹ Bloomberg Philanthropries  -  chính thức ký kết quan hệ đối tác nhằm tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch (ĐK&TKHT) tại Việt Nam. Chương trình sẽ do Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với các B ngành liên quan triển khai trong giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2021.

 

Chương trình nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện chất lượng đăng ký khai sinh và khai tử, bao gồm cả khai báo nguyên nhân tử vong tại Việt Nam, thông qua tăng cường quản trị ĐK&TKHT, đánh giá hoạt động của hệ thống ĐK&TKHT, tiến hành rà soát các văn bản và qui định pháp luật  liên quan đến  ĐK&TKHT, xây dựng kế hoạch để cải thiện khai báo nguyên nhân tử vong theo  chuẩnquốc tế, cải thiện khung giám sát & đánh giá, xây dựng các  báo cáo thống kê hộ tịch.

 

Với sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo quốc gia, khả năng phát triển và bền vững, tổ chức Vital Strategies rất vui mừng trước cơ hội này để hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về ĐK&TKHT” Ông Philip Setel, Phó chủ tịch Chương trình cải tiến đăng ký và thống kê hộ tịch của Vital Strategies nói.  “Hệ thống ĐK&TKHT bắt buộc và ổn định là rất quan trọng để đảm bảo quyền cơ bản của người dân Việt Nam. Là một đối tác thực hiện trong Sáng kiến về số liệu cho sức khỏe của Quỹ Bloomberg Philanthropries, đội ngũ của của chúng tôi tại Vital Strategies đã hợp tác với hơn 20 chính phủ quốc gia và vùng lãnh thổ để hỗ trợ những ưu tiên của quốc gia về đăng ký hộ tịch và để đẩy mạnh hệ thống ĐT&TKHT thông qua hỗ trợ kỹ thuật và  hỗ trợ tài chính mang tính xúc tác. Chúng tôi mong đợi để khởi động hoạt động này ở Việt Nam”.

 

Để xây dựng và duy trì các dữ liệu dân số chủ yếu, đòi hỏi phải tiến hành các  cuộc  tổng điều tra và điều tra dân số, cũng như các dữ liệu hành chính bao gồm ĐK&TKHT. Thông tin về sinh và tử sẽ là cơ sở để các quốc gia công nhận và đảm bảo quyền công dân, là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng công cộng và cung cấp dịch vụ xã hội. Đăng ký hộ tịch cũng rất quan trọng từ góc độ quyền con người, vì được thừa nhận là một quyền cơ bản, là nền tảng để hòa nhập xã hội.

Việt Nam đang thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về ĐK&TKHT giai đoạn 2017-2024. Việt Nam cam kết sẽ tăng cường hệ thống ĐK&TKHT là cơ sở cho xây dựng và phân bổ ngân sách cho xây dựng các chính sách y tế, bảo trợ xã hội, giáo dục, dân số và quyền con người ở cấp trung ương và địa phương, đồng thời đo lường tác động của các chương trình và dự án công khác nhau.

Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực, Bộ Tư Pháp  cho biết: Việc  củng cố và tăng cường cơ chế điều phối, phối hợp giữa các ban ngành liên quan, từ trung ương tới địa phương trong việc  thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về ĐK&TKHT rất quan trọng để đảm bảo tăng cường  ĐK&TKHT chất lượng và hiệu quả, cũng như đảm bảo sự thống nhất và chính xác của công tác thống kê hộ tịch. Sự phối hợp chặt chẽ và trao đổi dữ liệu ĐK&TKHT giữa các cơ quan liên quan sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính đồng nhất của dữ liệu, tăng sự bao phủ của  công tác đăng ký hộ tịch, và giảm thiểu chi phí.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc  tại Việt Nam cho biết: Thông qua cải thiện  hệ thống ĐK&TKHT, chúng tôi hướng đến mục tiêu hỗ trợ  chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết của mình đối với Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Châu Á –Thái Bình Dương và Khung hành động Châu Á - Thái Bình Dương về ĐK&TKHT giai đoạn 2015-2024. Hoạt động này nhằm đảm bảo quyền con người được pháp luật công nhận (đặc biệt là thông qua đăng ký khai sinh, khai tử và các sự kiện quan trọng khác) và tăng khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ xã hội. Thông qua mối quan hệ đối tác mới này, chúng tôi sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thúc đẩy nhanh tiến trình thay đổi, hướng tới một hệ thống ĐK&TKHT hiện đại và tiến bộ, trong đó các dữ liệu, bao gồm cả các thống kê hộ tịch, sẽ được chia sẻ và sử dụng để xây dựng và thực hiện các chính sách dựa trên bằng chứng. Đây là điều vô cùng quan trọng để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030.

Quan hệ đối tác mới này sẽ đảm bảo mọi người dân đều được quan tâm và các nhà hoạch định chính sách được cung cấp dữ liệu chất lượng cao. Tổ chức Vital Strategies và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ sẽ chung tay cùng với Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về ĐK&TKHT để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.


 

-kết thúc-

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Hồng Thanh | Truyền thông UNFPA

Email: tnguyen@unfpa.org | SĐT: 0913093363