Thông cáo báo chí

Tiến sỹ Natalia Kanem được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành của UNFPA

3 Tháng 10 2017

LIÊN HỢP QUỐC, New York, 3/10/2017 — Hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã bổ nhiệm Tiến sỹ Natalia Kanem làm Giám đốc Điều hành của UNFPA. Tiến sỹ Kanem đồng thời cũng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Tiến sỹ Kanem, người Panama, là Giám đốc điều hành thứ 5 của UNFPA. Bà đã nắm giữ vị trí Quyền Giám đốc điều hành của UNFPA vào tháng 6/2017 và Phó Giám đốc Điều hành của UNFPA vào tháng 7/2016. Bà cũng đã từng là Trưởng đại diện của UNFPA tại Cộng hòa Tanzania, nhiệm kỳ 2014 đến 2016 và nắm giữ một số vị trí cấp cao của Ford Foundation và một số tổ chức Phi chính phủ và Hiệp hội khác.

Tiến sỹ Kanem tốt nghiệm bác sỹ y khoa từ trường đại học Columbia và bằng thạc sỹ về Y tế công cộng của trường đại học Washington. Bà cũng là cựu sinh viên của trường đại học Havard chuyên ngành lịch sử và khoa học.

Tiến sỹ Kanem nói “Tôi hoàn toàn cam kết cho tầm nhìn của UNFPA vì một thế giới mà mỗi lần có thai đều được mong đợi, mỗi lần sinh con đều được an toàn và mỗi người trẻ tuổi đều được phát triển hết tiềm năng của mình”.

“Với tư cách là Giám đốc điều hành của UNFPA, tôi sẽ tiếp tục duy trì các mục tiêu chuyển đổi của UNFPA đã được thể hiện trong bản Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2021: chấm dứt tử vong mẹ, chấm dứt việc mang thai ngoài ý muốn bằng việc đáp ứng các nhu cầu về kế hoạch hóa gia đình, cũng như chấm dứt bạo lực giới và các hủ tục có hại như tảo hôn, vào năm 2030.”

“Sứ mệnh của UNFPA chưa bao giờ phù hợp và liên quan tới bối cảnh thế giới nhiều như hiện nay. Công việc của chúng tôi vì thế sẽ đổi mới hơn, tham vọng hơn và tập trung nhiều hơn ở cấp quốc gia nhằm đảm bảo chúng ta không để bất cứ phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên nào phải tụt lại phía sau”.

Tiến sỹ Kanem được bổ nhiệm trong thời gian 4 năm.

***
Để có thêm thông tin, xin liên hệ:
Richard Kollodge, tel. +1 212 297 4992, kollodge@unfpa.org
Eddie Wright, tel. +1 212 297 2717, ewright@unfpa.org