Tuyên bố

Tuyên bố của Giám đốc điều hành UNFPA Tiến sĩ Natalia Kanem nhân Ngày Quốc tế Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới 17/5/2019

17 Tháng 5 2019

Quyền con người là quyền của tất cả mọi người, không có sự phân biệt. Tất cả mọi người đều có quyền hưởng một cuộc sống không có bạo lực, bị bắt bớ, phân biệt đối xử và kỳ thị.

Bạo lực và phân biệt đối xử đối với người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, và liên giới tính (LGBTQI) và gia đình họ trên khắp thế giới là vi phạm quyền con người một cách nghiêm trọng và cản trở những nỗ lực trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững và lời hứa không ai bị bỏ lại phía sau.

Ở nhiều nơi trên thế giới, các mối quan hệ đồng tính đồng thuận vẫn bị hình sự hóa, khiến hàng triệu người có nguy cơ bị bắt giữ, bỏ tù hoặc thậm chí tử vong. Bạo lực đối với người đồng tính và chuyển giới xảy ra trong tất cả các bối cảnh. Những người chuyển giới đấu tranh để có được sự công nhận hợp pháp về bản sắc giới tính của họ và đối mặt với sự phân biệt đối xử và kỳ thị hàng ngày ở nơi làm việc hoặc trường học hoặc trong việc cố gắng đảm bảo các dịch vụ y tế cơ bản, nhà ở và các nhu cầu khác.

UNFPA, cơ quan sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của Liên Hợp Quốc, cam kết giải quyết các nhu cầu cụ thể của những người LGBTQI. Trên khắp thế giới, chúng tôi hỗ trợ sức khỏe, giáo dục giới tính toàn diện và các sáng kiến vận động giúp các cộng đồng dân số thiệt thòi và hỗ trợ những người trẻ tuổi, bao gồm cả thanh niên trong nhóm LGBTQI. Tại nơi làm việc, chúng tôi hỗ trợ Chiến dịch Tự do & Bình đẳng của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền, bao gồm Quy tắc Ứng xử trong doanh nghiệp nhằm giải quyết vấn đề phân biệt đối xử với người LGBTI và làm việc để thúc đẩy môi trường tôn trọng tất cả mọi người.

Cùng với các đối tác của chúng tôi, UNFPA sẵn sàng hỗ trợ các chính phủ và các bên liên quan khác để giải quyết sự phân biệt đối xử và sự kỳ thị mà cộng đồng LGBTQI phải đối mặt.

Hôm nay, vào Ngày Quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới, hãy cùng chúng tôi giúp bảo vệ, thúc đẩy và thực hiện quyền của những người LGBTQI trên toàn thế giới, đảm bảo quyền và sự lựa chọn cho tất cả mọi người.