Bạn đang ở đây

Các vị trí đã tuyển dụng

Tuyển 01 Kế toán Dự án làm việc toàn thời gian tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án VNM10P01 để thực hiện các công việc liên quan đến công tác tài chính của Dự án.

Duty station: Hà Nội, Việt Nam

Closing date: 24 Tháng 5 2022

Nhằm tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển thanh niên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 25/4/2022 về việc phê duyệt văn kiện Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện...

Đọc thêm

Đề nghị gửi báo giá cung cấp trang thiết bị cho Mô hình cung cấp dịch vụ một cửa tại Thanh Hóa

Duty station: Thanh Hóa

Closing date: 6 Tháng 1 2022

Văn phòng UNFPA Việt Nam kính mời các nhà thầu báo giá cho 05 gói thiết bị được miêu tả trong yêu cầu xin báo giá đính kèm, bao gồm:   1. Gói 1: Thiết bị văn phòng, đồ dùng nhà bếp và vật dụng khác (RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/2021/07) 2. Gói 2: Thiết bị công nghệ thông tin (RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/2021/08...

Đọc thêm

Tuyển 02 giảng viên bao gồm 01 Giảng viên về truyền thông và 01 giảng viên về giới để Tập huấn nâng cao năng lực công tác truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới (GBSS) cho phóng viên các báo, đài tại Trung ương

Duty station: Hà Nội, Việt Nam

Closing date: 8 Tháng 12 2021

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Dự án “Hỗ trợ Bộ Y tế nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình và tăng cường đáp ứng y tế cho các vấn đề mới nổi thông qua việc xây dựng và giám sát thực hiện các luật và chính sách dựa trên bằng chứng...

Đọc thêm

Trang