Bạn đang ở đây

Các vị trí đã tuyển dụng

Đề nghị gửi báo giá cung cấp trang thiết bị cho Mô hình cung cấp dịch vụ một cửa tại Thanh Hóa

Duty station: Thanh Hóa

Closing date: 6 Tháng 1 2022

Văn phòng UNFPA Việt Nam kính mời các nhà thầu báo giá cho 05 gói thiết bị được miêu tả trong yêu cầu xin báo giá đính kèm, bao gồm:   1. Gói 1: Thiết bị văn phòng, đồ dùng nhà bếp và vật dụng khác (RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/2021/07) 2. Gói 2: Thiết bị công nghệ thông tin (RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/2021/08...

Đọc thêm

Tuyển 02 giảng viên bao gồm 01 Giảng viên về truyền thông và 01 giảng viên về giới để Tập huấn nâng cao năng lực công tác truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới (GBSS) cho phóng viên các báo, đài tại Trung ương

Duty station: Hà Nội, Việt Nam

Closing date: 8 Tháng 12 2021

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Dự án “Hỗ trợ Bộ Y tế nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình và tăng cường đáp ứng y tế cho các vấn đề mới nổi thông qua việc xây dựng và giám sát thực hiện các luật và chính sách dựa trên bằng chứng...

Đọc thêm

Tuyển 04 chuyên gia thực hiện xây dựng đề cương báo cáo và bộ công cụ, tiến hành thử nghiệm bộ công cụ nghiên cứu định tính về những yếu tố tác động đến lựa chọn giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới theo vùng miền

Duty station: Hà Nội, Việt Nam

Closing date: 11 Tháng 11 2021

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2021 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, nghiên cứu định tính về những yếu tố tác động đến lựa chọn giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới theo vùng miền sẽ được thực hiện trong năm 2021 và...

Đọc thêm

Trang