Bạn đang ở đây

Bài viết này tập trung vào vấn đề di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam. Cần thừa nhận tính liên tục của xu hướng di cư trong nước và di cư quốc tế đồng thời nhìn nhận khả năng đóng góp đáng kể của các xu hướng này với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bài viết này đưa ra những khuyến nghị hỗ trợ việc xây dựng các chính sách can thiệp phù hợp nhằm phát huy tối đa đóng góp của di cư vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nhân lực của Việt Nam và đảm bảo rằng quyền của người di cư và gia đình của họ được thực hiện.