Bạn đang ở đây

Đối thoại truyền hình về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đã có đối thoại trên truyền hình với phóng viên VTC10 NetViet về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đối thoại được phát sóng trên VTC10 NetViet ngày 31/3/2019.