Bạn đang ở đây

Phóng viên của kênh truyền hình Quốc Hội đã phỏng vấn Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam về quan điểm của Bà về vấn đề kinh tế vỉa hè tại Việt Nam. Phần phỏng vấn này đã được phát trên kênh truyền hình Quốc Hội vào ngày 16/4/2017.