Đối thoại truyền hình về vấn đề ly hôn

  • Published on: 02/03/2017
  • Bà Phan Thu Hiền, Chuyên gia về Giới của UNFPA đã chia sẻ quan điểm với phóng viên VTV1 về vấn đề Ly hôn tại Việt Nam. Phần đối thoại này đã được phát trên kênh VTV1 ngày 2/3/2016.