Bạn đang ở đây

Mang thai ngoài ý muốn là một cuộc khủng hoảng vô hình trong một thời gian dài.

Hãy bắt đầu tìm hiểu những điều chưa nhìn thấy và tham gia cùng UNFPA để kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo toàn cầu đưa ra nhiều lựa chọn cho phụ nữ và trẻ em gái: unf.pa/stu