Bạn đang ở đây

Mỗi ngày, vẫn còn có nhiều phụ nữ phải đối mặt với những hành vi bạo lực.

Mỗi ngày, vẫn còn có nhiều trẻ em (gái) phải đối mặt với những hành vi xâm hại.

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực hoặc chứng kiến hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Đừng để sợ hãi nhấn chìm bạn Hãy lên tiếng hoặc tìm cách trốn thoát.

Gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng miễn phí 18001769!

Với sự hỗ trợ của UNFPA, tổng đài Đường dây nóng miễn phí 1800 1769 được sử dụng để tiếp nhận thông tin, báo cáo các ca bạo lực giới để có biện pháp ứng phó kịp thời và cung cấp tư vấn qua điện thoại trong các vấn đề về bạo lực trên cơ sở giới. UNFPA có kế hoạch mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với bạo lực trên cơ sở giới trong giai đoạn dịch Covid-19 và những giai đoạn tiếp theo để hỗ trợ Việt Nam xây dựng xã hội công bằng giữa phụ nữ và nam giới.