Published on: 02/05/2020

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng bạo lực trên cơ sở giới vẫn xảy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Bạo lực trên cơ sở giới là một trong những vi phạm quyền con người phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Vấn đề này không có ranh giới xã hội, kinh tế hoặc quốc gia. Một phần ba phụ nữ trên toàn cầu đã trải qua một số hình thức bạo lực, lạm dụng thể chất hoặc tinh thần, tình dục hoặc kinh tế tại một số thời điểm trong cuộc đời của họ. Tại Việt Nam, Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với Phụ nữ, do Tổng cục Thống kê thực hiện, dưới sự điều phối của UNFPA tại Việt Nam năm 2010, cho thấy 58% phụ nữ đã từng kết hôn đã trải qua ít nhất một trong ba hình thức bạo lực (thể chất, tinh thần hoặc tình dục) tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Khoảng 50% nạn nhân đã không nói cho ai biết về bạo lực mà họ phải chịu đựng và 87% không tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ công.

Trong những tuần qua khi áp lực kinh tế và xã hội và nỗi sợ hãi tăng lên liên quan đến dịch bệnh Covid-19, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng khủng khiếp của bạo lực gia đình trên toàn cầu. Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đã chia sẻ phỏng viên VTC10 về vấn đề này vào ngày 2/5/2020.