Published on: 29/11/2019

Bà Hà Thị Quỳnh Anh, Chuyên gia của UNFPA về phòng chống bạo lực giới và quyền con người đã trò chuyện với phóng viên kênh VTC16 về công tác phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam, nhân 16 ngày hành động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Talk được phát sóng trên kênh VTC16 ngày 29/11/2019.