Bạn đang ở đây

Toạ đàm trên VTC10 NetViet về giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Bà Lê Thị Phương Mai, Chuyên gia UNFPA trò chuyện với phóng viên VTC10 NetViet về một số quan sát của UNFPA qua chuyến giám sát cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại một số địa phương. Tọa đàm phát sóng trên kênh VTC10 NetViet ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2019.